Så resonerade rätten

RELATIONER

1 Lindas skador styrker hennes berättelse. Eftersom Mats och Lars historier skiljer sig åt på vissa punkter är Lindas historia mer trovärdig. Både tingsrätt och hovrätt finner det styrkt att Linda blivit våldtagen.

Högsta domstolen hävdar att bevisningen till viss del stödjer Lindas historia. Men eftersom det inte är ställt utom rimligt tvivel att Mats våldtagit Linda ska åtalet mot honom ogillas.

Dom

I tingsrätt och hovrätt fälldes Mats för våldtäkt, men han friades av Högsta domstolen.

2 Elisabeth har gett ett trovärdigt intryck och drack inte så mycket som Anders påstår på krogen. I garaget gjordes fynd som stärker Elisabeths berättelse. Att de stannade till vid en mack för att köpa cigaretter har karaktären av en efterhandskonstruktion.

Dom

Tingsrätten dömde Anders till fyra års fängelse för våldtäkt och olaga frihetsberövande.

3 Det kan inte anses styrkt att Mikael, sedan Annas samtyckte återtagits, gjort något som kan betecknas som försök till våldtäkt. Slagen har dock med hänsyn till skadorna varit knytnävsslag. Misshandeln kan ej bedömas som ringa, utan måste, då de riktats mot en endast 15-årig flicka bedömas som förhållandevis allvarliga.

Dom

Tingsrätten dömde Mikael till fyra månaders fängelse för misshandel. Han friades från anklagelserna om våldtäkt.

4 Grannens vittnesmål om gråt och skrik i lägenheten styrker Karin och Lars berättelse. Jens förklaring att Karin skulle ha skrikit i 10–15 minuter efter cigaretter så kraftigt att grannen vaknade framstår inte som trovärdigt.

Det är ställt utom rimligt tvivel att Karin av Jens tvingats till fullbordat oskyddat samlag under knivhot. Gärningen är att bedöma som våldtäkt.

Dom

Tingsrätten dömde Jens till fängelse i tre år för olaga hot och våldtäkt.