Nu kan du snart byta ut allt på din kropp

Socialstyrelsen: I Sverige är största problemet att det finns för få organ

RELATIONER

Har du utslitna knän, svaga njurar eller dåligt hjärta? Lugn. Alla kroppsdelar går att byta ut med hjälp av en matchande donator eller protes.

– Men originaldelar är alltid bäst, säger Håkan Gäbel, Socialstyrelsens expert på transplantationer.

Foto: MATS FOGEMAN
Läkarna kan byta ut eller förbättra nästan alla kroppsdelar i dag.

Förra veckan skrev Aftonbladet om en amerikansk läkare som ska försöka operera en helt ny kropp till totalförlamade 50-årige Craig Vetovitz huvud. Ren science-fiction ansåg svensk expertis. Men är det verkligen det? Redan i dag kan den svenska sjukvården antingen byta ut eller förbättra nästan alla kroppsdelar.

Hur långt kan det här gå?

– Läkarna kan inte gå längre än vad lagstiftningen tillåter, vilket innebär transplantation av hjärta, lungor, lever, njure och bukspottkörtel, säger Håkan Gäbel.

Skapas en slit och släng mentalitet med sådan här vård, exempelvis rökare som inte slutar för att de vet att det går att få nya lungor?

– En del har kanske den inställningen att det alltid är någon som fixar till det i slutändan. Men originaldelar är alltid bäst och cancerpatienter blir inte transplanterade. Risken för spridning av sjukdomen är för stor.

Attitydundersökningar hos Socialstyrelsen visar att de flesta i Sverige är positiva till organ- och vävnadsdonationer. Men bara 50 procent av de anhöriga är villiga att ta organ från den döda när det väl gäller. Det beror delvis på dåliga rutiner bland sjukhuspersonalen och att läkarna tycker att det är svårt att prata med anhöriga om donation.

– Vi måste arbeta för bättre information både inom vården och för allmänheten. Transplantationer är kostnadseffektivt. Det finns ingen billigare behandling. Man sparar 2–3 miljoner kronor per njurtransplantation jämfört med en dialysbehandling.

Inom plastikkirurgin arbetar man med att förbättra människor. De utför hårsäckstransplantationer och sätter in bröstproteser. På människor som skadas svårt vid olyckor försöker man rekonstruera till exempel ett skadat öra eller ett öga.

Hur ser framtiden för transplantationskirurgin ut?

– I Sverige är största problemet att det finns för få organ men kan man förbättra tillgången ser det positivt ut. Att transplantera hela kroppsdelar är tveksamt likaså att människor skulle kunna tänka sig att donera en hel arm eller kropp. Allmänheten har accepterat den transplantationskirugi vi har i dag, säger Håkan Gäbel.

Här är reservdelarna för din kropp:

Den 8 juli skrev Aftonbladet om Craig Vetoviz som ska få en ny kropp

FAKTA/Trans- plantationer

Katarina Lagerwall