Dröm-BB finns!

På Södertälje BB mår både barnmorskorna och de blivande mammorna bra

1 av 2 | Foto: Börje Thuresson
Bertil Carlsson, chefsbarnmorska.
RELATIONER

Inte långt från förlossningskrisens Stockholm finns ett BB som i mindre skala arbetar med en kontinuitet många barnmorskor i dag bara kan drömma om.

Södertälje BB är inte bara en räddare

i nöden när det är fullt i huvudstaden. De har också specialiserat sig på kvinnor med förlossningsskräck.

Kvinna har i en serie artiklar berättat om en förlossningsvård som halverats på tio år, om rädda och arga blivande mammor och om landstingspolitiker som skyller ifrån sig.

På Södertälje sjukhus ligger förlossningsavdelningen och BB-avdelningen i samma lokaler. Personalen kan lätt springa mellan de två expeditionerna och samtidigt titta till de kvinnor de tidigare förlöst.

Kontinuitet är ett av ledorden i arbetet. Barnmorskorna cirkulerar mellan förlossning och BB för varje pass och följer då kvinnorna de hjälpt tidigare.

Inne på expeditionen sitter en samordnande undersköterska som en spindel i nätet och svarar på telefonsamtal. Och det blir en hel del eftersom Södertälje har tät kontakt med Stockholmssjukhusen. Utöver alla kvinnor från Södertälje och Nynäshamn tar de emot ett femtiotal kvinnor i månaden som inte får plats att föda i Stockholm.

Lika många Stockholmskvinnor söker sig också dit på egen hand.

– Det här är en liten klinik där folk snart känner sig hemma och ingen förlossningsfabrik som på de stora sjukhusen, säger chefsbarnmorska Bertil Carlsson.

Han är en av landets tio verksamma manliga barnmorskor och kom till Södertälje sjukhus för ett år sedan. Sedan dess har han höjt allas löner med 2 000 kronor, men är ännu inte nöjd. Och verksamheten ska byggas ut med fler familjerum på BB.

– Då kommer alla som vill att få stanna i tre dygn. I dag måste vi prioritera förstföderskorna, så omföderskorna får åka hem lite tidigare.

Alla mammor erbjuds att få komma tillbaka när de vill under de första sex veckorna om de har problem med amningen eller annat. Då får de handgriplig hjälp och råd på avdelningen. Barnmorskorna har också telefonrådgivning dygnet runt.

Personalen får sex utbildningsdagar om året. Tidigare var det amning, i år är det akupunktur som står på schemat. Flera av Södertäljes barnmorskor är redan specialutbildade på akupunktur.

Eftersom Södertälje sjukhus inte har någon barnklinik är de inriktade på normalförlossningar. Det som i stället är klinikens specialitet är de så kallade ”Aurora”-patienterna: kvinnor med förlossningsskräck.

De får träffa en barnmorska för samtalsterapi under hela graviditeten. Samma barnmorska kan sedan kallas in för att förlösa henne.

På de stora sjukhusen flyr barnmorskorna förlossningsvården. Varför stannar de hos er?

– På Södersjukhuset förlöser en barnmorska i snitt 120 barn per år. Våra barnmorskor förlöser i snitt 50 barn per år, eftersom de cirkulerar mellan förlossningen och BB. På de större sjukhusen är det ofta läkarna som styr, hos oss har barnmorskorna större inflytande över sitt arbete och fler undersköterskor till sin hjälp, säger Bertil Carlsson.

Bakgrund/BB-krisen

Sara Gemzell