Tidig sexdebut kan vara ett rop på hjälp

Studie: Unga tjejer som mår dåligt söker bekräftelse i sexualiteten

RELATIONER

Tidig sexuell debut är ett tecken på att tonårsflickor mår dåligt. Det visar en avhandling vid Stockholms universitet.

- Samhällets stöd räcker inte, säger psykologen Chris Magnusson som utfört studien.

Foto: Andreas Lundberg
Samhället är inte bra på att hjälpa unga kvinnor att bejaka sin egen sexualitet, säger Chris Magnusson, psykolog. Bilden är arrangerad.

Som vuxna beskriver kvinnorna med tidig sexuell debut hur oförberedda de var och att de upplevde tonårssexualiteten negativt.

- De kände sig sårbara och utnyttjade som tonåringar och sökte kärlek och bekräftelse genom sexualiteten, vilket de inte fick, säger Chris Magnusson.

Syftet med avhandlingen "Kvinnor med tidig sexuell debut i ett livsloppsperspektiv" var att se om tidig sexuell debut hos kvinnor är en livsstil knuten bara till tonåren eller om den följer med in i vuxenlivet och hur det i så fall påverkas.

- Man kan se att det är ett livsmönster som ger konsekvenser när de är vuxna. Men det gäller förstås inte alla tonårsflickor, säger Chris Magnusson.

Konsekvenser i vuxenlivet kan vara:

låg utbildningsnivå.

tidig familjebildning.

att man förekommer i kriminalregistret.

alkohol- och narkotikaproblem.

gynekologiska besvär, exempelvis aborter och missfall.

Beror konsekvenserna på den tidiga sexuella debuten eller har de andra orsaker?

- De beror på andra saker och inte på debuten i sig. Den är bara ett tecken på att flickorna mår dåligt. Sexualiteten är ett sätt för flickor att visa att de har problem. Pojkar är mer utåtagerande.

Tonårstjejernas problem kunde vara psykosomatiska symptom, rökning, snatterier, användning av droger och besvärliga relationer med lärare och föräldrar. Flickorna hade ofta haft en trasslig barndom med en besvärlig relation till modern. Det fick dem att lämna hemmet tidigt, ibland för att bilda en egen familj i unga år. Något som påverkade deras utbildningsnivå.

Chris Magnusson har erfarenhet av flickor med den här sortens problem efter att ha arbetat som psykolog på ungdomsmottagning. Där väcktes hennes intresse för de här tjejerna. Tonårsperioden är viktig, menar hon, liksom vilket stöd samhället ger.

- Min studie visar att samhället inte är bra på att hjälpa unga kvinnor att bejaka sin egen sexualitet. Man pratar inte om unga flickors lust och möjlighet att pröva sig fram. Tonårstjejerna får inte vara självsubjekt utan sex sker på pojkarnas villkor.

- Tonåringar är väldigt öppna och det behövs så lite för att man ska kunna hjälpa dem, exempelvis genom mer och bättre sexualundervisning i skolan, säger Chris Magnusson.

Fotnot: Underlaget till studien är hämtad från Solnaprojektet och forskningsprogrammet IDA. Grupperna har sedan jämförts med en matchande kontrollgrupp. Kvinnorna har följts från ett till 36 års ålder om deras livssituation gällande relationer, välbefinnande, självuppfattning och anpassning i ett livsloppsperspektiv. Tidig sexuell debut innebär att flickorna var under 15 år.

FAKTA/Ålder för första samlaget

Katarina Lagerwall