"Lundell är inte gubbsjuk"

Kvinnliga fans: Han besjunger kvinnan vackert

1 av 3 | Foto: SVEN-OLOF ENGLUND
Beundrad av kvinnor.
RELATIONER

När Ulf Lundell spelar på Skansen i kväll uteblir sannolikt de som ser en gubbsjuk fåfäng man.

Han är avskydd av vissa kvinnor, men beundrad av andra.

- Det är lyriken och inte personen Lundell som är intressant för de kvinnliga fansen, säger Jenniffer Söndergaard-Kjeldsen vid Göteborgs universitet. Hon skriver en magisteruppsats i sociologi om kvinnliga Lundellfans.

Fejden mellan feminister och Ulf Lundell började 1998 när Karolina Ramqvist i DN recenserade en samling av Ulf Lundells texter och beskrev den som ett onaniobjekt för medelålders, vilsna läsare.

Ulf Lundell skrev då ett brev till henne med citatet "Har du alldeles kissat på dig den här gången? Saknas pojkvän?"

Brevet publicerades i antologin "Fittstim", vilket ledde till att Bonniers fälldes för brott mot upphovsrättslagen.

Men alla håller inte med om att det finns något gubbsjukt drag hos Ulf Lundell. Enligt Jenniffer Söndergaard-Kjeldsen är det många kvinnor som beundrar Ulf Lundell och som inte ser en nedlåtande syn på kvinnan i hans musik och böcker. De intervjuade kvinnorna har svårt att förstå och se det kvinnoförakt som en del framhållit. I stället anser de att han besjunger kvinnan vackert. De är inte intresserade av hans privatliv utan det är musiken som lockar, och låttexterna uppfattas som lyrik.

- Det verkar inte handla om en dyrkan av honom som person utan om det uttryck han ger och att han öppnar sig mot en annan människa, att han delar med sig av sina erfarenheter. Det är det som tilltalar. Flera säger att han ger röst åt mänskliga grubblerier och känslor, säger Jenniffer Söndergard-Kjeldsen.

När debatten mellan Karolina Ramqvist och Ulf Lundell pågick fick flera av de intervjuade kvinnorna i uppsatsen ta emot mycket kritik för att de fortfarande uppskattade honom och hans musik.

- När det gäller kvinnliga fans finns en uppfattning att de är presumtiva groupies och vill rädda artisten på något sätt. De kvinnliga Lundellfans jag intervjuat är förvånansvärt neutrala och tog inte ställning åt något håll under debatten som var. De håller isär konstnärskap och privatperson, säger Jenniffer Söndergaard-Kjeldsen.

Röster om Ulf Lundell

Ulrika Nandra