- Socialen skrämmer släkten till tystnad

Margareta Palm och Mormors-
upproret kräver myndighet som granskar hur social-
sekreterarna agerar när barn ska placeras i fosterhem

RELATIONER

Aktionsgruppen Mormorsupproret kräver en oberoende tillsynsmyndighet för socialtjänsten.

- "För barnets bästa" är bara en fras vid fosterhemsplaceringar, säger Margareta Palm, 60, språkrör för Mormorsupproret.

Foto: RIKARD LAVING
"Socialtjänsten måste följa lagen bättre och leta efter ett familjehem i släkten först", säger Margareta Palm som är språkrör för aktionsgruppen Mormorsupproret.

Margareta Palm har just kommit hem från ett riksmöte i Ramsele i Ångermanland med Mormorsupproret, en religiöst och politiskt obunden sammanslutning för personer som blivit drabbade vid placering av omhändertagna barn.

Med sig har hon en skrivelse och 13 000 namnunderskrifter som ska överlämnas till socialminister Lars Engqvist (s). Gruppen kräver att det inrättas en oberoende förtroendenämnd eller tillsynsmyndighet dit personer kan anmäla fall vid socialförvaltningen för granskning.

- Det är ett systemfel inom socialtjänsten när över 17 000 barn är placerade utanför sina egna nätverk av släkt och närstående, säger Margareta Palm.

Margareta var med och bildade Mormorsupproret för tio år sedan. Då drabbades hon själv av att inte bli utredd som familjehem åt sin nyfödda dotterson. Socialnämnden tyckte att Margareta och hennes man, då 50 och 44 år, var för gamla.

- Släkt och närstående ses inte som en resurs utan som ett besvär av socialsekreterarna. Alla släktingar är förstås inte lämpliga men de ska utredas på samma villkor som andra.

- När väl barnet är placerat finns ingen återvändo. Det blir slentrian vid omprövningarna och socialsekreterarna håller varann om ryggen. En gång placerad - alltid placerad, säger Margareta Palm.

Mormorsupproret har medverkat till att formuleringen i socialtjänstlagen ändrades från "bör" till "ska" när det gäller placering av barn hos släkt eller närstående. Socialtjänsten ska också kalla in berörda parter till ett familjerådslag när ett barn ska omhändertas. Vilket de inte gör om inte klienterna ber om det, hävdar Margareta Palm.

- Socialtjänsten vill inte ta reda på vad som gäller och folk som blivit drabbade skräms till tystnad. De vågar inte bråka av rädsla för att mista den lilla tiden de har med sitt barnbarn.

Mormorsupproret tycker att kompetensen bland socialsekreterarna är för låg och vill införa ett slags körkort eller legitimation. Då skulle utbildningsnivån bli högre, kraven vid utredningar öka och tjänstemännen bli åtalbara.

- Tjänstemännen gömmer sig bakom sekretessen för att slippa svara på besvärliga frågor. Då undrar man vem sekretessen är till för, säger Margreta Palm.

Fotnot: Kvinna har förgäves sökt socialminister Lars Engqvist och någon politiskt sakkunnig på socialdepartementet för en kommentar.

Katarina Lagerwall

ARTIKELN HANDLAR OM