Hjälp! Vad är det som svider?

Härligt, härligt, men farligt,farligt. Sommarsex kan lätt få trista följder om man älskar utan skydd. Gonorré, klamydia och syfilis ökar igen. Värst drabbas de unga.

1 av 2 | Foto: Per Björn
Preventivmedel och allt man lärt sig om säkert sex glöms ofta bort i sommarnattens hetta men det kan komma surt efter. Kondom är det bästa skyddet mot könssjukdomar.
RELATIONER

 Varje paradis har sin orm och i sommarsexets Eden heter den Könssjukdom. På solvarma klippor, i skogsdungar och bakom tältets skynken frodas gonorrén och klamydian som aldrig förr. Sommaren är könssjukdomarnas årstid. Framför allt bland unga. Ingen annan ålderskategori visar så tydliga årstidssvängningar vad gäller smittoanmälningar.

– Sexvanorna hos ungdomar har förändrats. Man har ett mer tillåtande sätt att se på tillfälliga förbindelser. Det positiva i det här är att nu också kvinnorna har fler sexpartners och tar för sig mer av sexualiteten än tidigare. Det negativa är att detta sker i kombination med minskad kondomanvändning och då får man sjukdomarna som ett brev på posten, säger Eva Forssman, avdelningsdirektör på Folkhälsoinstitutet.

Särskilt tydligt är det när gäller klamydia. Åldersgruppen 15–29 står för den största ökningen av nyupptäckt klamydia. En trend som kan ge fatala konsekvenser.

– Kvinnor med obehandlad klamydia kan bli sterila. Upptäcks klamydian i tid kan den behandlas men knottriga äggledare kan ingen göra något åt, säger Eva Forssman.

De knottriga äggledarna är ett resultat av att klamydiabakterien klättrat och infekterat de inre könsorganen. Det lömska är att det kan ske utan att du vet om det. Upp emot 80 procent av all klamydia hos kvinnor är utan symptom.

Samma sak gäller för ungefär hälften av de män som drabbas.

– Enda sättet att skydda sig är kondom. För bägge parter är det ett säkert skydd mot oönskade graviditeter, men när det gäller hälsoskäl så är det kvinnan som vinner mest på att använda kondom. Särskilt om hon kommer vilja ha barn någon gång, säger Kristina Orö på RFSU.

Trots det har kondomanvändningen stadigt minskat under 90-talet. Särskilt i den åldersgrupp där flest könssjukdomar sprids.

– Aidshotet var det som fick upp kondomen på agendan igen. Nu tror jag många anser att faran är över. Aids blev inte den epidemi som man fruktat och då börjar vi slarva igen. Det är synd att det måste till en dödlig sjukdom för att vi ska skydda oss. Att bli steril är inte dödligt men det är inte heller särskilt kul.

– Dessutom ser vi att hiv faktiskt ökar igen, säger Kristina Orö.

Även gonorrén, som man trott var på väg att utrotas, har kommit tillbaka. Till på köpet i flera aggressiva former som våra mediciner har svårare att bita på. Syfilis, som knappt funnits i Sverige på många år, har också ökat. Kondomen är viktigare än någonsin.

– Vi måste få en mer positiv attityd kring kondomer. Kondomen innebär ju möjligheter. Den låter dig ha sex med vem du vill, när du vill och hur du vill utan att du behöver oroa dig för konsekvenser, säger Kristina Orö.

Eva Forssman på Folkhälsoinstitutet instämmer:

– Det är inte meningen att du ska hoppa över semestersex. Det är ju jättemaffigt med sommarförälskelser! Se bara till att använda kondom så slipper du trista följder i framtiden, säger hon.

3 råd om kondom- användning

3 sjukdomar

Tänk på!

Jenny Arhammar