Vem tänker på Magnus bästa?

I september samlas världens ledare på FN:s barntoppmöte. Regeringarna ska stå till svars för om de följer barnens rättigheter.När Sverige 1989 skrev under barnkonventionen lovade vi att alla myndigheter alltid ska se till barnets bästa. Gör vi det?

RELATIONER

Aftonbladet Kvinna kommer under tre dagar att berätta

om några av Sveriges rättslösa barn.

I dag handlar det om Magnus, 8, som kastas mellan olika familjer.

FN:s barnkonvention slår fast att barn ska växa upp under goda och trygga förhållanden.

Verkligheten visar att det gäller långt ifrån alla barn. Varken i världen eller i Sverige.

Barn behöver föräldrar: juridiskt och psykosocialt för att få omvårdnad och omsorg. Barn ska inte hänga i luften, säger lagen.

Den 20:e november 1989 antog FN:s generalförsamling barnkonventionen. Alla länder i världen har skrivit under - utom USA och Somalia. På barntoppmötet den 19-21 september ska ländernas insatser för barnen de senaste tio åren utvärderas.

Den 1 januari 1998 ändrades socialtjänstlagen för att stärka barns och ungdomars ställning i Sverige. De nya bestämmelserna har sin grund i FN:s barnkonvention. Bland annat betonas att socialtjänsten alltid ska ta hänsyn till barnets bästa och att barn har rätt att uttrycka sin åsikt i saker som rör dem själva.

Rapporter från länsstyrelserna vittnar dock om att det är stora skillnader mellan vad som står i lagstiftningen och hur lagen tillämpas i praktiken. Rädda Barnen konstaterade i sin utvärdering av barnkonventionen i samband med 10-årsjubileet att socialsekreterare inte vet hur man pratar med barn och inte kan tolka barns berättelser.

Inför årets toppmöte har Rädda Barnen i samarbete med barnombudsmannen, Svenska Unicef-kommittén och elevorganisationen samlat in 4 000 röster från svenska barn. Vad barnen tycker är sämst med att vara barn är tydligt: "Man får inte bestämma så mycket."

FN:s barnkonventions 4 grundläggande principer:

Läs mer i samma artikelserie:

Christina Larsson