Aborterna ökar bland tonårsflickor

RELATIONER

Tonårsaborterna ökar. På fem år har antalet stigit med 25 procent, visar statistik från Socialstyrelsen. En av orsakerna är minskade resurser till förebyggande verksamhet för ungdomar.

– En bra sexualundervisning i skolan är viktig, säger Inga-Lill Olsson, barnmorska på Huddinge ungdomsmottagning.

Foto: Lotte Fernvall

Totalt sett har antalet aborter i Sverige minskat de senaste åren.

Undantaget är tonåringar mellan 15 och 19 år. Där har aborterna ökat sedan 1996.

– Det är svårt att veta vad det beror på, men kommunernas neddragningar på förebyggande verksamhet kan vara en orsak, att unga inte har råd med preventivmedel en annan, säger Birgitta Ollars på Socialstyrelsen.

Barnmorskan Inga-Lill Olsson har heller ingen entydig förklaring utan pekar på flera orsaker.

– Generellt har kondomanvändningen gått ner. Sedan påverkas säkert unga av medias rapportering om farliga p-piller som kan ge blodpropp. Då kanske man inte bryr sig om att skaffa några, säger hon.

Storstadsregionerna toppar abortstatistiken. Där ingår Huddinge kommun, där Inga-Lill Olsson jobbar. Att det sker fler aborter i storstäderna förklaras av att där bor fler socialt svaga grupper som är mindre medvetna och därför inte skyddar sig lika ofta vid samlag. Men enligt Inga-Lill Olsson har inte antalet aborter vid ungdomsmottagningen för 13-23 åringar ökat, däremot konstaterar hon att de haft en enorm tillströmning av besökare de senaste åren.

– Det är en effekt av nedskärningar på exempelvis kuratorstjänster i skolan.

Ungdomar kommer inte bara hit för att få preventivmedel utan för att de är ensamma och behöver någon att samtala med. Det finns få vuxna kring unga idag.

Sedan början av april kan tjejer under 20 år få det så kallade

dagen-efter-pillret receptfritt.

Får pillret unga tjejer att sluta använda preventivmedel?

– Nej, den upplevelsen har jag inte. Många ungdomar är noga och vill skydda sig, säger Inga-Lill Olsson.

På Huddinge ungdomsmottagning satsas även på förebyggande arbete för unga.

De går ut i skolor och informerar på temadagar om sex och samlevnad och bjuder in alla niondeklassare i kommunen till mottagningen.

– Alla som jobbar med unga måste hjälpas åt med det förebyggande arbetet. Där är en bra sexualundervisning i skolan viktig.

Fakta/Aborter

Katarina Lagerwall

ARTIKELN HANDLAR OM