Fler anmäler slarviga och dyra hantverkare

I hälften av fallen ger reklamations-
nämnden konsumenten rätt

RELATIONER

Det är inne att pyssla om sitt hus.

Det märker Allmänna reklamationsnämnden.

Klagomålen på hantverkare har ökat med trettio procent på tre år.

Foto: robert johansson

Anmälningarna rasar in till ARN, Allmänna reklamationsnämnden. Hittills i år har 475 personer klagat på bland annat dåliga elinstallationer, missfärgade tapeter och ytterdörrar som inte tål regn. Klagomålen på el och VVS har ökat mest.

Orsaken till den dramatiska ökningen kan vara det stora intresset för att inreda och förnya sitt hus.

- Det har varit bra tider. Folk verkar ägna tid och kraft åt sina hem. Då blir det också en del problem, säger Torsten Palm, jurist på ARN.

Har hantverkarna blivit sämre?

- Det tror jag vore en lite elak tolkning av siffrorna.

I och för sig är det byggboom och svårt att få tag på hantverkare. Det kan hända att vissa tar på sig mycket och inte hinner klart, eller slarvar för att de har bråttom.

ARN tar ungefär ett halvår på sig att utreda varje ärende.

I ungefär hälften av fallen brukar nämnden ge konsumenten rätt. Men nämndens beslut är bara en rekommendation till parterna om hur tvisten bör lösas.

Hantverkare är sämst av alla yrkesgrupper på att rätta sig efter nämndens beslut. Bara vartannat hantverksföretag följer ARN:s rekommendation. Varför just hantverkare slarvar vet man inte.

- Det kan bero på dålig organisation i branschen. Det finns väldigt många företag och en stor andel enmansföretag. De känner inte samma tryck från branschorganisationen att följa överens-

kommelser, säger Torsten Palm.

Så bedömde ARN* fyra fall

10 tips/ Viktigt att tänka på när du anlitar en hantverkare