Svar på fråga 1:

RELATIONER

Optimisten känner sig lyckligt lottad när hon tänker på vilka som har det sämre ställt.

Pessimisten jämför sig med dem som är snyggare, har roligare jobb och intressantare partners,

vilket skapar avund, vanmakt, saknad

och frustration.