Svar på fråga 2:

RELATIONER

Optimisten ser misslyckanden som en tillfällighet: ”I dag hade jag otur med programmet.” Eller: ”Just det här programmet är för svårt för mig.”

Pessimisten ser misslyckanden som ett bevis på sin otillräcklighet: ”Jag är korkad när det gäller teknik.” Eller: ”Mina kolleger borde veta att datorer inte är min starka sida.”

ARTIKELN HANDLAR OM