Svar på fråga 3:

RELATIONER

Optimisten ser inte framgången som en slump och hon ger inte äran till utomstående faktorer eller personer. Hon tänker: ”Jag är bra på det här, framgången är ett naturligt resultat.”

Pessimisten tror att framgången berodde på ”ren tur” eller ”vi har en jättebra gruppledare”. Hon svarar ofta på komplimanger med en negativ självbild.