Kvotering ska ge fler manliga lärare

Chef vid Mitthögskolan: Ungdomar behöver förebilder av båda könen

RELATIONER

Läraryrket har blivit för kvinnligt och omsorgsinriktat. Därför kvoterar Mitthögskolan in män till lärarutbildningen.

- Ungdomar i skolan behöver förebilder av båda könen, säger Karin Orrving, chef för lärarutbildningen vid Mitthögskolan.

Foto: touchstone pic
Robin Williams var en populär lärare i filmen "Döda poeters sällskap". Regeringen vill ha fler män till läraryrket. "Statusen på yrket höjs om det kommer in fler män", säger Karin Orrving, chef för lärarutbildningen vid Mitthögskolan.

För tredje året i rad får Mitthögskolan dispens av regeringen att garantera plats för män på lärarutbildningen. Men innan dess har männen gått en preparandutbildning. Ett förberedande år för att prova på läraryrket i praktiken.

- Då får de möjlighet att skapa sig en egen bild av skolan istället för den negativa bilden som ges i media. För det finns mycket som är bra och många positiva förebilder i skolan, säger Karin Orrving.

Läraryrket har blivit alltmer kvinnodominerat. För att jämna ut könsfördelningen har utbildningsdepartementet ålagt högskolorna att få in mer killar på utbildningen. Men hur det ska gå till är upp till skolorna själva att komma på.

- Vi försöker locka till oss yngre män från idrottens värld och föreningslivet. De har redan erfarenhet av att arbeta med barn och ungdomar men har kanske inte tänkt sig läraryrket, säger Karin Orrving.

Eftersom yrket är mer omsorgsinriktat i dag tror Karin Orrving att man måste vinkla mer på undervisning och fostran för att det ska attrahera männen.

Mitthögskolan satsar också på att få in män bland natur- teknik- och språkämnena. Där är lärarbristen störst i dag.

Varför är det så viktigt att få in män i skolan?

- Det är väl självklart! Ungdomarna formas i skolan och behöver förebilder av båda könen.

Höjs statusen på yrket om det kommer in fler män?

- Ja, det blir en bättre arbetsmiljö då. En enkönad yrkesvärld attraherar inte på samma sätt.

Lönen har också betydelse när man väljer utbildning. Lärarutbildningen är lång, upp till 5,5 år. På samma tid kan man exempelvis bli civilingenjör eller läkare med mycket bättre lön.

- Men det är också en kommunal fråga där besparingar påverkar arbetsmiljön, säger Karin Orrving.

Hittills har könskvoteringen vid Mitthögskolan gett positiv effekt. Förra året var en tredjedel av de intagna studenterna på lärarutbildningen män. Hur det ser ut till årets antagning finns ingen uppgift på än.

FAKTA/ En säker väg till lärarjobb

Slutlön - 23 000:

Katarina Lagerwall

ARTIKELN HANDLAR OM