Minst 79 hotas av Fadimes öde

RELATIONER

Minst 79 invandrarkvinnor lever just nu på flykt undan sin familjer.

Det visar Aftonbladets kartläggning.

De är unga flickor som liksom Fadime vill bestämma över sitt eget liv.

Men det finns också en stor bortglömd grupp: kvinnor som lämnar sin man.

- Skiljer du dig är du en hora i släktens ögon, säger Carina Stridh-Yng, chef på Kriscentrum för kvinnor, Göteborg.

Foto: Peter Knopp
I måndags begravdes Fadime Sahindal. Mördad av sin egen far för att hon ville leva ett självständigt liv. Fadime har blivit en martyr och en symbol för invandrarkvinnors kamp för frihet. Många är på flykt från sina familjer precis som Fadime var, visar Aftonbladets enkät bland Sveriges kvinnojourer.

De flyr från misshandel, förtryck, tvångsäktenskap och dödshot.

- Flickorna som gömmer sig lever i en fruktansvärd ångest. De känner att ingen kan skydda dem, säger Gerd Eriksson, företrädare för Kvinnojourer i Väst.

Aftonbladets kartläggning visar att Fadime var långt ifrån ensam. Just i detta ögonblick så är minst 79 kvinnor med utländsk härkomst på flykt för att de vill leva sitt eget liv. Det visar en rundringning till drygt hälften, 83 stycken, av landets kvinnojourer.

- Det är bara toppen på ett isberg. Det finns så många som hör av sig till oss som är rädda, men de är ännu räddare för att ge sig av, säger Eva Boström på Kvinnogemenskap i Härnösand.

- De här tjejerna är uppfostrade att lyda. Därför kan beslutet att lämna familjen vara det första egna beslutet de ska fatta. Och då blir det ett val som avgör hela deras liv, säger Eva Boström.

- Flickorna vill ju egentligen inte bryta med sina familjer, utan de håller ut så långt det bara går, säger Gerd Eriksson.

För många har mordet på Fadime inneburit att de ändå vågar bryta upp från sin familj. För andra, makar och fäder, har mordet blivit ett hotmedel.

En ung kvinna fick tidningsartiklar om mordet på Fadime med posten ihop med hotelsen "Detta kan också hända dig!".

En dotter frågade sin pappa: "Skulle detta kunna hända mig - det som hände Fadime - om jag träffade en svensk pojkvän?" "Ja", svarade pappan.

Återvänder - för att skydda mamma

De som väljer att fly mister inte bara sin familj, utan hela sin släkt och sina vänner. Den ofrihet de flytt från ersätts av en ständigt närvarande skräck för att bli funnen, misshandlad och kanske dödad.

- Flickorna är rädda för att mamman ska få skulden och bli misshandlad för att de flytt. De är också oroliga för att de inte ska kunna försörja sig eller få ett eget hem, säger Gerd Eriksson.

Därför återvänder också många till sin familj.

"Skiljer du dig är du en hora"

Men inte bara unga flickor gömmer sig, utan också gifta kvinnor. De flyr från tvångsäktenskap, förtryck och misshandel och tar barnen med sig. De utsätts för hot och misshandel av sin egen eller mannens familj.

- I många kulturer är du en hora i släktens ögon om du skiljer dig, säger Carina Stridh-Yng.

- Här finns ett enormt mörkertal av kvinnor som uthärdar just på grund av släktens inställning.

Kvinnojourerna har inte rätt att gömma flickor under 18 år. Ansvaret ligger i stället på socialtjänsten, som kan omhänderta enligt LVU, lagen om vård av unga, om flickorna far illa hemma. Något som sällan sker, enligt många kvinnojourer.

I Tyskland får även minderåriga skydd

Bernadita Nunez är ordförande för Terrafem, en kvinnojour som riktar sig till invandrarkvinnor. Hon vill att Sverige ska prova ett system som finns i Tyskland:

Minderåriga flickor får hjälp att lämna sin familj och får skydd i en speciell jour, där utbildad personal stöttar dem.

Samtidigt tar socialtjänsten kontakt med föräldrarna. De får hjälp att förändra sin inställning, och erbjuds att skriva på ett avtal där de lovar att respektera de unga kvinnornas val i livet.

Gör det inte det förlorar de vårdnaden av barnen.

- Vi kan inte fortsätta att förlita oss på kvinnojourerna. De är ideella och har ofta fullt upp utan den här gruppen kvinnor. De här flickorna behöver allt stöd de kan få, säger Bernadita Nunez.

Christina Larsson, Mary Mårtensson