Provrörsbarn drabbas oftare av cp-skador

Risken störst vid tvillingfödslar

RELATIONER

Provrörsbarn löper 3,7 gånger högre risk än andra barn att drabbas av cp-skador. Risken är störst vid tvillingfödslar.

Resultatet kommer från en stor svensk studie som presenteras i dag i medicintidskriften Lancet.

Studien, skriver Dagens Nyheter, är ett samarbete mellan gynekologer, barnläkare och Socialstyrelsen och en av de största som gjorts på barn födda efter provrörsbehandling.

Alla 5 579 provrörsbarn som föddes mellan 1982 och 1995 är med.

De har jämförts med 11 241 jämnåriga barn som blivit till på naturlig väg.

Bland provrörsbarnen drabbades 31 barn av cp-skador. I kontrollgruppen hade 17 barn drabbats.

När hänsyn tagits till tvillingfödslar - som är vanliga bland provrörsbarn eftersom klinikerna ofta sätter in två embryon - visar det sig att risken totalt är 3,7 gånger högre.

Men också vid enkelbörd ökar risken - med 2,8 gånger.

Forskarnas ser först och främst att tvillingfödslar undviks genom att klinikerna bara sätter in ett embryo i taget - men ännu vet ingen varför provrörsbarnen oftare drabbas av cp-skador.

Petter Ovander

ARTIKELN HANDLAR OM