Frys ner din äggstock - få barn efter 40

RELATIONER

Frys ner en äggstock i 20-årsåldern, och föd efter 40 när karriären är säkrad.

Den kontroversiella tekniken som gör kvinnor mammor sent i livet utvecklas just nu i USA.

Foto: Sara Ringström
omdiskuterad teknik I USA utvecklas en metod att lagra hela äggstockar för att det i framtiden ska vara möjligt att skjuta upp sitt barnafödande.

Metoden att lagra hela äggstockar är den senaste i raden av framsteg i fertilitetsforskningen.

Tanken är att metoden i första hand ska användas för unga kvinnor som drabbas av en sjukdom och som utsätts för behandling som orsakar sterilitet, till exempel cellgiftsbehandling.

Svensk docent skeptisk

En annan möjlig användning är för friska kvinnor som vill skjuta upp sitt barnafödande, menar professor Roger Gosden som leder arbetet i Virginia i USA. Till exempel kommer en kvinna i 20-årsåldern kunna välja att frysa ner en av sina äggstockar, för att 25 år senare transplantera tillbaka den i utbyte mot sin gamla:

- Hon kommer inte att märka av skillnaden av att bara ha en äggstock. Vi kan anta att den nya äggstocken kommer att fungera i ytterligare 20 år, säger professor Roger Gosden till tidningen The Independent.

Mats Brännström, docent i gynekologi på Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg, är tveksam till att metoden kommer att bli utbredd i Sverige.

- Jag tror inte att något landsting vill finansiera det. Det är ett etiskt spörsmål hur gammal kvinnan får vara när hon får barn. Det här är i så fall något som kommer att göras i privat regi.

Sahlgrenska fryser små bitar

På Sahlgrenska i Göteborg har små bitar av äggstocken till patienter som genomgått cancerbehandling frusits in. Det har ännu inte blivit aktuellt att transplantera tillbaka dem, eftersom patienterna fortfarande är unga.

Själv leder Mats Brännström en av de mest framstående forskningsprojektet i Sverige vad gäller infertila kvinnor: att transplantera en ny livmoder till kvinnor som på grund av sjukdom förlorat sin egen.

Efter att Aftonbladet uppmärksammade hans forskning i september förra året har många kvinnor hört av sig för att få hjälp. Det besked han kan ge är att metoden kommer att kunna börja användas inom två år.

- Vi har visat att den nya livmodern fungerar lika bra som den normala livmodern. Det har ingen kunnat visa förut.

Christina Larsson

ARTIKELN HANDLAR OM