Kvinnorna flyr EU:s toppjobb

Regeringens satsning på kvinnor kom av sig

1 av 5 | Foto: JUHA ROININEN
Snart ensam i Gubb-Bryssel? EU-kommissionär Margot Wallström blir alltmer unik. Svenska kvinnor i högre EU-positioner blir nämligen allt mer ovanliga. När Sverige gick med i EU 1995 satsade regeringen medvetet på att få in många kvinnor på topptjänsterna. Men satsningen kom av sig. Av dem som tillsattes finns bara en kvar idag, resten har slutat.
RELATIONER

BRYSSEL

De svenska kvinnorna flyr toppjobben i EU. Med dem tappar Sverige viktigt inflytande. Nu är miljökommissionär Margot Wallström snart ensam kvinna kvar på topptjänst i Bryssels EU-kommission.

När Sverige blev medlem i EU 1995, satsade regeringen medvetet på att få in kvinnor på de topptjänster som Sverige erbjöds som nytt medlemsland. Av dessa har alla utom en slutat eller tagit tjänstledigt.

Meriter avgör, inte nationalitet

- Den svenska situationen ser inte bra ut, säger Eric Mamer, talesman för personalansvarige kommissionären Neil Kinnock. Men kommissionen kan inte ersätta de svenskar som har slutat med andra svenskar. I dag är det meriter som avgör tjänstetillsättningar, inte nationalitet.

Skälen till att sluta varierar men ofta handlar det om oförmåga att finna sig till rätta i den speciella miljö som EU-byråkratin utgör.

- Jag tror inte det är unikt för oss svenskar, menar en hemvänd tjänsteman.

De svenska tjänstemän som finns på lägre nivå i kommissionen klagar på att den svenska EU-representationen inte bryr sig om dem. Regeringen struntar också i deras expertis.

- Andra medlemsländers representationer har ständig kontakt med "sina anställda" på kommissionen, säger en tjänsteman som inte heller vill framträda med namn. Detsamma gäller för "deras" kommissionär. Men vi hör aldrig något från Margot Wallströms kabinett.

Ett sätt för Sverige att revanschera sig är att se till att många unga svenskar klarar intagningsproven till EU-jobben och därefter jobbar sig uppåt.

Christian Danielsson ansvarar för svenskarna i EU-systemet på den svenska EU:

- Svenskarna har varit relativt framgångsrika i intagningsproven, men det behövs fler för att skapa en riktig rekryteringsbas.

”Irland har lyckats”

Eric Mamer:

- När irländarna kom in 1973 satsade de stort på att få in unga tjänstemän. I dag har irländarna - ett litet land - fyra generaldirektörer. De har stigit i graderna.

Svenska kvinnor lämnar Bryssel...

...medan männen stannar kvar

Emily von Sydow