Deppig? Nu kan du få hjälp - på nätet

Uppsala universitet prövar ny metod

RELATIONER

Var fjärde kvinna - och var sjätte man - dras någon gång i livet ner i depressionens töcken.

Nu öppnar psykologer gratispraktik via internet.

Foto: MIKAEL WALLERSTEDT
GER TERAPI VID DATORN Per Carlbring, doktorand vid psykologiska institutionen på Uppsala universitet, ska tillsammans med några kollegor hjälpa deprimerade personer via internet. Totalt 120 personer får vara med i studien.

Att söka vård när man är deprimerad kan vara motigt.

Den som behöver terapi, men inte har råd att betala själv, får kämpa hårt och länge för att få hjälp. Kraft som man kanske inte har i det läget.

- När man är deprimerad är det svårt att ta sig för saker, som att ta sig till läkaren. Kanske kan steget vara kortare om man får gå via nätet, säger Per Carlbring, doktorand vid psykologiska institutionen vid Uppsala universitet.

Tidigare har institutionen undersökt om man kan hjälpa människor med paniksyndrom via internet. Resultaten har varit goda.

Nu ska institutionen försöka ge terapi till deprimerade på samma sätt.

På andra sidan skärmen sitter, förutom Per Carlbring, en överläkare, en doktorand och två psykologkandidater, samtliga med utbildning i beteendeterapi.

"Jobba med sina tankemönster"

- Deltagarna ska få svara på frågor och utföra en del övningar. Bland annat ska vi försöka få dem att bli mer aktiva - även om det bara handlar om en treminuterspromenad. Och så ska de få jobba med sina tankemönster, en del ser saker i svart och vitt.

Dessutom kommer det att finnas en lösenordsspärrad hemsida och chatt för de deltagande.

Får svara på ett intervjuformulär

För att institutionen ska kunna välja ut sökande som verkligen är deprimerade, får man svara på ett intervjuformulär.

- Man ska vara deprimerad, men inte så deprimerad att det finns risk för att man ska begå självmord, säger Per Carlbring.

- Om vi får svar från någon som är djupt deprimerad kommer vi att kontakta den personen och försöka se till att han eller hon får hjälp.

Har godkänts av etisk nämnd

Från måndag kan deprimerade anmäla sig. 120 personer får vara med i studien, som ska pågå i åtta veckor.

Studien är godkänd av forskningsetiska nämnden i Uppsala. På Sveriges psykologförbund har man inga invändningar mot nätbaserad psykologhjälp.

- Jag tror att internet kan fungera i speciella si-tuationer, säger kanslichefen Hans Persson.

- Det kan vara svårare att behandla via internet på så vis att man har en mycket mer begränsad relation. Men det viktiga är att den som behandlar ska använda sig av vetenskapliga metoder och beprövad erfarenhet. Om man sedan använder den till att ge rådgivning på internet, skriva i en veckospalt eller något annat är bara en fråga om metoder.

Hemsidans adress:

Signaler som tyder på klinisk depression

6 frågor från institutionens frågeformulär