Kvinnors löner ökar mest

RELATIONER

Under förra året ökade de kvinnliga systemvetarnas löner mer än männens.

Men männen har fortfarande högre lön än kvinnorna om man ser till kronor.

Statistik från fackförbundet Jusek visar att de kvinnliga systemvetarna ökade sina löner med i genomsnitt 10,1 procent under förra året, medan motsvarande ökning för män var 7,9 procent.

- Den här ökningen beror inte bara på att kvinnorna har blivit bättre på att förhandla, utan också att det blir fler kvinnor på mer kvalicificerade poster. Sen har vi också satsat hårt på att våra kvinnliga medlemmar ska bli bättre på att löneförhandla, säger Ramon Sanchez-Lövy på Jusek, ombudsman med ansvar för medlemmar inom IT-branschen.

Männens löner fortfarande högre

Trots den positiva löneutvecklingen för systemvetarkvinnor är männens löner fortfarande högre än kvinnornas, sett i kronor. Medianlönen för manliga systemvetare ligger på cirka 2 500 kronor mer än för kvinnliga systemvetare.

Delvis kan detta förklaras med att höga befattningar oftare innehas av män än kvinnor. Att ingångslönen fortfarande ofta sätts högre för män än kvinnor kan också vara en del av förklaringen.

– Det är en viss skillnad i ingångslön mellan kvinnor och män, det kan vara upp till en tusenlapp. Det finns inga förklaringar till det här, vår lönerekommendation är ju generell, men det finns inga sakliga skäl till dessa skillnader, säger Ramon Sanchez-Lövy.

Hårt klimat inom IT-branschen kan ha bidragit till ökningen

Ramon Sanchez-Lövy hoppas att löneskillnaderna mellan kvinnor och män så småmingom ska försvinna, och pekar på att det hårda klimatet inom IT-branschen kan ha hjälpt den här utvecklingen framåt.

– IT-branschen är ju en pressad bransch just nu där folk blir av med jobben. Det räcker inte längre bara med att vara kille, säga att man har 300 jobb på gång och att den lönen ska man ha för att ta jobbet. Företagen har blivit kräsnare och kanske angelägnare att sätta rättvisande löner, säger Ramon Sanchez-Lövy.

Stina Nygårds