Gav patienten en kram – anmäldes för sextrakasserier

Socialstyrelsen: även om det är välment så är det inte professionellt

RELATIONER

Att krama en patient är inte professionellt.

Det säger Socialstyrelsen sedan man utrett en anmälan om sexuella trakasserier vid ett psykosteam i Göteborg, skriver Metro i Göteborg.

Enligt anmälan ska en manlig sjuksköterska ha kramat och rört vid en kvinnlig patient på sätt som hon upplevt som mycket obehagligt.

Beröringen skedde när mannen gav kvinnan en läkemedelsinjektion och kramen delades ut vid ett terapisamtal.

Kramen gavs för att visa empati och stöd, förklarar den manlige sjuksköterskan.

Men Socialstyrelsen ifrågasätter om det är lämpligt att krama en patient, även om det är välment.

TT