”Sänk åldern för mammografi”

Amerikanska kvinnor uppmanas undersöka sig vid 40 års ålder

RELATIONER

I Sverige kallas alla kvinnor mellan 40 och 50 år till allmän mammografiundersökning. I USA uppmanar nu hälsoexperter att åldern för kontrollundersökningar sänks från 50 till 40 år även där.

– Vår slutsats är att mammografi minskar antalet döda i bröstcancer, säger Janet Allan, styrelseordförande i U.S Preventive Services Task Force som har stort inflytande på hälsovårdspolitiken, till Los Angeles Times.

Skarp kritik

Nyttan med mammografi har ifrågasatts av flera forskare på sistone.

Två danska forskare vid Cochrane, en internationell rörelse som utvärderar medicinska behandlingar, har påstått att de vetenskapliga studier som ligger till

grund för allmänna mammografiundersökningar är dåligt gjorda, till och med manipulerade. I stället för att förhindra dödsfall kan mammografi leda till att bröst opereras bort i onödan, menar de.

”Skäliga bevis”

Studien har lett till en allmän förvirring kring nyttan med mammografi – en obefogad förvirring, anser amerikanska hälsomyndigheter.

Den oberoende expertgruppen har gått igenom samma underlag som danskarna men kommit fram till att det finns ”skäliga” bevis för att regelbundna undersökningar minskar risken för att dö i bröstcancer med 20 procent.

Ingen perfekt metod

De flesta specialister medger att mammografi inte är en perfekt metod, men anser ändå att det är det bästa sättet att bekämpa cancer i tidigt stadium.

Läs mer om bröstcancer

Hanna Blanksvärd