Åtta av tio har hemligheter

Levnads- expert: Det man är rädd för kan bli verklighet om man berättar

RELATIONER

Åtta av tio läsare har eller har haft en stor hemlighet under flera år.

Bakom ligger oftast en stark skamkänsla.

- Man tror att det man gjort är väldigt farligt när det i själva verket är ganska vanligt, säger Kjell Hansson, familjeterapeut och lärare vid Socialhögskolan i Lund.

Totalt svarade 15 084 personer på enkäten på aftonbladet.se, 9342 kvinnor och 5742 män. Peter, 41, Jag skulle ta mitt liv Mia, 22, utsattes för mobbning under grundskolan ”Jag skäms för att jag inte berättade”.

Den är motsatsen till den lilla vita och omfattar hela ditt liv - livslögnen. Stora hemligheter är något som de allra flesta bär på.

Hemligheten tvingar ofta "bäraren" att leva ett dubbelliv. Drygt 80 procent av dem som svarat på aftonbladet.se:s stora undersökning sade att de har eller hade haft en stor hemlighet.

Vågar inte vara ärliga

Vanligast var att man behöll hemligheten för sin partner och oftast för att skydda förhållandet.

- Folk tycker inte om att ljuga för sin partner men tänker att om jag är ärlig kommer förhållandet att spricka, säger Aldert Vrij, professor vid Universitetet i Portsmouth och en av Europas främsta forskare kring hemligheter och lögner.

Hemligheterna handlar ofta om otrohet och andra sexrelaterade ämnen både bland män och kvinnor. Kvinnor har i högre grad hemligheter som handlar om ätstörningar och misshandel medan det är fler män som har hemligheter om droger.

Kvinnor har oftare hemligheter för att skydda någon medan männen främst har det av skam.

Hemligheter gör en intressant

Många behåller sin hemlighet länge. Av de som svarat på Aftonbladets undersökning har större delen behållit den mer än 15 år eller inte avslöjat den ännu.

- Man skäms för det man jag gjort men skammen är inte alltid orealistisk. Ibland kan det man är rädd för bli verklighet om man berättar, säger Kjell Hansson.

Aldert Vrijs forskning visar också att många vill behålla sin hemlighet för att öka intresset kring sin egen person. Någon som har en hemlighet har ett spännande liv medan den som är totalt öppen har ett tråkigt.

Vanligare att man vill berätta

Betydligt vanligare är att man vill berätta men inte vågar.

- Med en terapeut kan det fungera men du vet inte hur en "vanlig" person kommer att använda det du berättat. Den som känner till någons hemlighet har också en maktposition, säger Aldert Vrij.

Enligt Vrij mår man sämre ju allvarligare hemlighet man har. Men den som till exempel blivit utsatt för övergrepp mår inte sämre av att undvika själva avslöjandet.

Annika Sohlander