Deras öknamn - rena medeltiden

”Järnladyn” och ”Madam Saddam”

1 av 5 | Foto: HENRY LUNDHOLM, INA AGENCY. Montage: HÅKAN ELMQUIST
rustad för strid Järnlady och Madam Saddam har hon kallats, Marianne Nivert, Telias vd. Men hon är också den enda i Maria Edströms material som porträtteras som en pamp liksom manliga makthavare: "Många bilder av kvinnor tas när de ler och ser söta ut. Men jag lockar tydligen inte till det. Bilderna på mig är ofta tagna underifrån, liksom på män", säger Marianne Nivert.
RELATIONER

Järnlady, Madam Saddam och Stridsvagn.

Som kvinna i näringslivets topp får du lätt ett öknamn, visar en ny studie.

- Jag har slutat att bry mig. Men när de kallade mig Madam Saddam reagerade jag, säger Telias vd Marianne Nivert.

Epitetet fick Marianne Nivert när hon satt som personaldirektör på Telia. Något som fick henne att ta väldigt illa vid sig.

- De som känner mig vet att jag är långt ifrån en sådan beskrivning. Om en kvinna är beslutsam beskrivs hon i medier som en järnlady. Men du ser aldrig någon Herr Saddam, eller en Järnman, säger Marianne Nivert.

Kvinnorna ler på bilderna

Resultatet av en ny rapport som undersökt bilden i medierna av kvinnor i ledande positioner i näringslivet visar att:

När kvinnor ska porträtteras beskrivs de ofta schabloniserande med en negativ klang, medan mäns smeknamn har en mer positiv klang.

Maktens kvinnor ler på bild, i motsats till många män. Signal: De är glada över sitt jobb.

Bilderna på kvinnor i toppen är ofta tagna uppifrån. Bilder på män är tagna underifrån vilket signalerar makthavare.

- Schablonerna ger signaler om att kvinnorna egentligen inte ska vara på de platserna, säger Maria Edström, doktorand på institutet för journalistik och masskommunikation vid Göteborgs universitet, som gjort rapporten.

Män ”rider ut stormen”

Ett tydligt exempel är när det krävs nedskärningar på ett företag.

- När kvinnor omorganiserar kallas hon för städgumma. En man rider ut stormen, säger Maria Edström.

Marianne Nivert tror att bilden av kvinnor med makt kan vara en av många förklaringar till att det är så få kvinnor i näringslivets topp:

- Klart att kvinnor påverkas om vi kvinnor som har en företagsledande ställning beskrivs som järnladyr som inte har känslor eller framstår som på gränsen till ragator, säger Nivert.

Kvinnor i media

Kvinnlig chef?

Män i media

Manlig chef?

Christina Larsson