Kvinnor lättast att hypnotisera

Överraskande resultat av ny svensk forskning

1 av 3 | Foto: kai rehn
Redo för hypnos... Malin Bredenberg och Christina Hasdenteufel ingick i en av de grupper på 10-30 personer som utsattes för hypnos i forskningssyfte på högskolan i Skövde.
RELATIONER

SKÖVDE

Kvinnor är mera mottagliga för hypnos än män. Det visar en ny studie som presenteras på en nordisk forskarkonferens vid högskolan i Skövde i dag.

- Försöket var väldigt spännande - och visst, jag blev påverkad av hypnosen, berättar Malin Bredenberg.

Totalt 291 personer i åldrarna 17-85 år har ställt upp i forskningsprojektet. Män och kvinnor, studenter och yrkesarbetande. Alla har utsatts för hypnos och sedan fått svara på frågor om upplevelsen.

- Att kvinnor är mera mottagliga framgår mycket tydligt, däremot inte varför, säger Monica Bergman som tillsammans med Elisabeth Trenter genomfört undersökningen.

Båda är knutna till institutionen för humaniora vid högskolan i Skövde och arbetet ingår i en magisteruppsats inom programmet medvetandestudier.

Utgångspunkten var att undersöka svenskars mottaglighet för hypnos och sedan jämföra med motsvarande studier i andra länder. Ingen skillnad, visade det sig.

Men de två svenska forskarna gick längre. Och upptäckte skillnaden mellan män och kvinnor. Kvinnornas medelvärde visade sig vara 7,17 mot männens 5,91 när svaren utvärderades.

Har ni hittat någon förklaring - är kvinnor mera intresserade av hypnos?

- Ja, så kan det vara. Det verkar som om kvinnor är mera motiverade medan männen förhåller sig skeptiska, säger Monica Bergman.

Projektets handledare Sakari Kallio konstaterar:

- Eftersom det inte finns någon skillnad i hjärnan mellan män och kvinnor är det naturligtvis intressant att forska vidare om mottaglighet för hypnos. Exempelvis: Vad händer i hjärnan hos dem som blir påverkade?

Malin Bredenberg, 19, student, och Christina Hasdenteufel, 35, filosofilärare vid högskolan, ingick i de grupper på 10-30 personer som utsattes för hypnos.

En lugn röst som suggererar

Försökspersonerna fick först grundlig information om vad som skulle ske och därefter började en skådespelare med behaglig röst att läsa ”suggestionerna”: Blunda... slappna av... huvudet känns tyngre... fixera blicken på något... lyssna. Sträck ut armen... känn att den blir tyngre.

- Nu blir armen stel du kan inte böja den. Och nu hör du en fluga surra...

Malin Bredenberg berättar lite förundrad:

- Min arm blev faktiskt väldigt tung och föll ner - så jag är nog ganska mottaglig för hypnos. Men någon fluga hörde jag inte surra.

- Inte jag heller, säger Cristina Hasdenteufel. Jag tappade aldrig verklighetskontakten men tyckte att det var väldigt intressant. Och efteråt kände jag mig mycket avslappnad.

Läskigt att bli hypnotiserad?

- Nej absolut inte - tvärtom, spännande och roligt.

Populära studieprogram

Ebba von Essen