Sex och skor hör inte ihop

Skoreklam med naken kvinna fälld

RELATIONER
Panos annons för skor.

Skor och nakenhet har inte med varandra att göra.

Marknadsföringen är ett exempel på reklam som fälls för att ha kopplat ihop sex med ovidkommande produkter.

Reklamen har texten Less is more och visar en kvinna som är naken sånär som på ett par skor. Ansvariga Panos AB hävdar att man därmed vill visa den ”stilitiska renheten” hos designen. Men Näringslivets etiska råd mot könsdiskriminerande reklam (ERK) prickar reklamen därför att sex och nakenhet inte har med produkten att göra. Därför är den kränkande mot kvinnor.

Med samma motivering sågas en annons där bolaget Chantell marknadsför underkläder med en lättklädd kvinna i en bil, betittad genom en ruta av ett antal män. Kvinnan förvandlas till ett objekt, anser ERK.

Företaget Ellos fälls för könsdiskriminerande marknadsföring på två punkter.

I ena fallet gäller det en katalog för barnunderkläder. ERK anser att flickorna i katalogen överlag framställs som mycket mer passiva och traditionellt kvinnliga än pojkarna som tilldelas manliga egenskaper. Att

framställa dem på detta sätt är att konservera gamla könsroller, enligt ERK.

Det andra fallet gäller att en kvinna i underkläder dyker upp i reklam för

underkläder för män. Kopplingen är av sexuell natur och inte motiverad, anser ERK.

Thomas Lindroth/TT