Därför blir du lättare kär på våren

Psykolog: Ökat ljus och mindre kläder gör oss mer attraktiva

RELATIONER

Vår och sprillande förälskad?

Två av tre Aftonbladetläsare blir mer förälskade om våren – de flesta i sin egen partner.

– Det ökade ljuset och att vi hänger av oss våra kläder bidrar till en större sexuell attraktion, säger forskaren och psykologen Lars-Gösta Dahlöf.

Fakta: Resultatet bygger på en enkät på Aftonbladet.se. Frågorna har besvarats av mellan 18 804 och 25 706 kvinnor och 13 838 och 16 249 män.

Majoriteten av Aftonbladets läsare på nätet svarar att de blir mer förälskade om våren. Det är också på våren som de flesta har träffat sin partner. På andra plats kommer vintern.

– Vi blir förälskade när vi är öppna för det och söker det, säger Lars-Gösta Dahlöf, docent i psykologi vid Göteborgs universitet.

Vi blundar för bristerna

Han beskriver förälskelsen som en stark upplevelse av att allting stämmer, samtidigt som man får en bekräftelse från den andre att han eller hon upplever samma sak.

Förälskelse är en känsla som får oss att blunda för eventuella brister, menar Lars-Gösta Dahlöf:

– Man tillåter sig en stor okritiskhet när man är förälskad.

Lennart Lindgren är psykolog och psykoterapeut och arbetar sedan 1980 som familjerådgivare. Han håller just nu på att skriva en bok om parrelationens upp- och nergång. Uppgången upptas till stor del av förälskelsen. Lennart Lindgren kallar förälskelsefasen för den sammansmältande fasen, som pågår mellan två och fyra år, i tre olika delfaser:

1. Anknytningens tid. Det är nu du går från att vara jag till att bli ett vi.

– Förr var den här fasen lång. I dag kan det gå på ett krogbesök, säger Lennart Lindgren.

2. Passionen.

– Passionens huvudpoäng är att jag känner mig sammansmält med någon annan och därför känner mig väldigt hel. Samtidigt finns en ångest över att den andre inte ska bli min. Det är motstridiga känslor och mellan de två polerna finns passionen.

3. Det sociala projektet. Det är här det sociala livet börjar byggas upp. Paret visar upp sig för andra, går hand i hand, flyttar ihop.

– När passionen håller på att försvinna kommer sorgen. Då börjar vi bygga våra sociala projekt och flyttar över passionen till vi-byggandet, säger Lennart Lindgren.

Det är i lövsprickningens tid vi blir så där huvudlöst förälskade. När ljuset och värmen återkommer vaknar livsandarna och gör oss mottagliga för kärlekssignaler. I en serie på två dagar ska Aftonbladet granska förälskelsens alla faser.

Annika Sohlander, Christina Larsson