Bra lön, ung och kvinna? Då lever du farligt

Karriärkvinnor allt oftare utbrända

RELATIONER

De är unga och älbetalda. Kvinnor i karriären.Ofta chefer. Och de blir allt sjukare.

I dag är de långtidssjuka unga kvinnorna 50 gånger fler än för fyra år sedan.

Foto: CHRISTER PÖHNER
Blev sjukskriven fyra månader. Journalisten Katarina Pietrzak är en av många unga kvinor med välbetalda jobb som gått in i väggen. Resultatet blev en lång sjukskrivning - och en bok om utbrändhet. ”För mig var det en honungsfälla. Det var så roligt att gå till jobbet”, säger hon.

Det visar tjänstepensionsföretaget Alectas Hälsobarometern för första kvartalet 2002.Statistiken bygger på 620000 privatanställda tjänstemän.

– Många är individualister.De vill lyckas i arbetsli-

vet, lyckas med barn,lyckas med semestern,lyckas välja den bästa skolan till barnen och lyckas göra rätt elval,säger Birgitta Rolander,chef för Hälsa &Välfärd på Alecta.

Högavlönade unga kvinnor är de som ökar mest bland långtidssjukskrivna.

Bland kvinnor under 35 år med över 379000 kronor i årslön har antalet nya långtidssjukskrivningar blivit nästan 50 gånger så många sedan 1998.För männen är det bland dem som tjänar 284000 –379 000 kronor som antalet långtidssjukskrivningar har ökat mest under samma tid. Ett stort forskningsprojekt på Karolinska institutet har intervjuat 200 personer som är sjukskrivna på grund av utbrändhet.De flesta är kvinnor –och chefer.

Intervjuerna har visat att de som ställer störst krav

på de utbrända –är de själva.Därefter kommer kollegorna.

–Själva utbrändheten kommer ofta i samband med en omorganisation. Det är stökigt och de känner sig inte sedda,säger Birgitta Rolander.

Att just de unga drabbas tror hon har ett samband

med att barnen är små eller att planeringen att skaffa barn börjar.

– Alltfler sjukskrivningar på jobbet gör det jobbigt att vara chef.Det är fortfarande kvinnor som förvänta hålla ihop relationen och släkten, och de är hemma mest med sjuka barn.Men arbetet är kvar när de kommer tillbaka.

Christina Larsson