Du kan bli steril efter kejsarsnitt

Var tredje kvinna drabbas av problem efter operationen

RELATIONER

Kejsarsnitt kan ge infertilitet, enligt en ny brittisk studie.

Foto: LOTTE FERNVALL
ANDRA KEJSARSNITTET Charlotta Dahlgren födde sin dotter Hilda, 6, med kejsarsnitt. I juli ska hon föda nästa barn genom ett planerat kejsarsnitt i Stockholm. - Jag slipper osäkerheten om att få en plats på sjukhuset, säger hon.

En av tre kvinnor som fått akut kejsarsnitt kan inte få ett andra barn.

I 30 procent av fallen beror det på infertilitet. I 19 procent av fallen beror det på att kvinnorna inte orkade gå igenom en förlossning till.

Det finns en tydlig koppling

Det visar en studie i Storbritannien där 500 nyblivna mammor följts under fem år, några efter att ha fött på naturlig väg och några efter kejsarsnitt.

Enligt James Walker, professor vid Leeds universitet och medförfattare till studien, inser varken läkarna eller kvinnorna själva vilka risker det kan finnas med kejsarsnitt i längden.

- Ett kejsarsnitt kan innebära större risk att förlora sitt andra barn än hormonbehandling eller bröstcancer, säger han till tidningen Observer.

Även i Sverige finns det en tydlig koppling mellan kejsarsnitt och infertilitet.

- Både akut och planerat kejsarsnitt gör det svårare att få barn, säger Kerstin Wolff, sektionschef på förlossningsavdelningen på Huddinge sjukhus.

Ärrbildning i bukhålan

Det är svårt att veta varför, men en orsak kan vara ärrbildning i bukhålan vilket gör det svårare för äggen att hitta in i äggledarna.

- För det mest går det bra med kejsarsnitt, men risken för komplikation vid kommande graviditet ökar. Dessutom finns det risk för skador på tarm och urinblåsa och det tar längre tid att återhämta sig.

Kerstin Wolff menar att vanlig förlossning alltid är att föredra, om det är möjligt.

Charlotta Dahlgren, 34, väntar sitt andra barn i slutet av juli. Hon kommer att genomgå ett planerat kejsarsnitt.

- Förra gången visade det sig att bäckenet var för litet för barnet, dessutom hade jag lite dåligt värkarbete, säger hon.

Kämpade emot kejsarsnittet

Då kämpade hon emot ett kejsarsnitt in i det sista. Den här gången tycker hon att det känns skönt.

- Jag vet precis vad som kommer att hända och slipper osäkerheten om att få en plats på sjukhuset.

Antalet kejsarsnitt har ökat med över 20 procent sedan 1995.

- Det beror på att kvinnor i större utsträckning önskar det. Antalet fall där det krävs för barnets skull har inte ökat, säger Kerstin Wolff.

Det måste finnas medicinska eller psykologiska skäl. Platsbrist, flytt eller att det passar i kalendern är inte skäl nog för kejsarsnitt.

- Det bedöms från fall till fall.

Därför görs kejsarsnitt vid förlossning

Fler föds med snitt

Ingreppet kostar 30000- 40000 kr