Tjejer studerar mest – killarna blir professorer

Ju högre upp – desto färre är kvinnor

RELATIONER

Kvinnliga studenter har bäst betyg och är i majoritet på universiteten.

Men när kvinnorna – nästan – nått toppen försvinner de från karriärstegen.

Kvinnorna fortsätter att välla in på landets universitet och högskolor. Sedan 1993 har andelen män bland högskolenybörjarna minskat från 45 till 41 procent.

Bara 14 procent av professorerna

Men på toppen händer det inte mycket, enligt Högskoleverkets senaste sammanställning. I en rapport som presenteras nästa vecka är det fortsatt glest med kvinnor på höga befattningar.

60 procent av studenterna i grundutbildningarna är kvinnor mot endast 14 procent bland professorerna.

Sigbrit Franke, direktör för Högskoleverket, anser att upplägget för studier domineras av ett synsätt som inte tar hänsyn till kvinnor.

– Det går förtvivlat långsamt även om det märks något fler kvinnliga doktorander, till exempel inom medicin som tidigare dominerades av manliga sökande.

Ann-Christin Gustavsson är sekreterare i jämställdhetsrådet vid Linköpings universitet som fått beröm av Högskoleverket.

– Det är precis som i övriga samhället. Män favoriseras snarare än att kvinnor diskrimineras. Män uppmuntras av män.

När Linköpings universitet i en enkät frågade studenterna om de kunde tänka sig att forska svarade männen att det var möjligt medan kvinnorna inte ens hade tänkt tanken.

Kvinnor vet inte om möjligheter

My Persson, ansvarig för jämställdhetsfrågor i studentkåren för Stockholms universitet, kallar universitetet som institution för seglivad, gammalmodig och otroligt hierarkisk.

– En av de främsta förklaringarna till att kvinnorna inte söker högre tjänster är att de inte har tillträde till sfären där informationen finns. De vet helt enkelt inte om vilka möjligheter som finns.

Så kan fler kvinnor nå toppen

Britt Peruzzi