Svenska kvinnor städar mindre

Har dragit ner på hemarbetet med en trekvart om dagen

RELATIONER

Vi får det allt skitigare hemma - åtminstone lägger vi ner allt mindre tid på städning. Och så ägnar vi barnen mindre tid än för tio år sedan.

SCB har tagit reda på var svenskens tid tar vägen.

Under ett år har 4 000 män och kvinnor i åldrarna 20-64 år fått sina dagar kartlagda. I går presenterade Statistiska centralbyrån sin senaste tidsanvändningsundersökning.

Hon jobbar dubbelt

Är du man jobbar du 38 timmar i veckan, men som kvinna är din betalda arbetstid i snitt bara 25 timmar.

Räknar man ihop den betalda och den obetalda arbetstiden, jobbar svensken i snitt 55 timmar i veckan. Oavsett om det är en man eller kvinna.

Kvinnan lägger ner nästan dubbelt så mycket tid på hushållssysslorna. Och dubbelt så mycket tid som mannen på att ta hand om barnen.

Han har mer fri tid

Sedan den förra undersökningen 1990/91 har kvinnorna dragit ner på hemarbetet med 43 minuter om dagen. Männens insats ligger kvar på samma nivå.

Kvinnorna läser och studerar lite mer än män och lägger ner en extra stund på att umgås. Männen har mer fri tid. Och så satsar de 20 minuter extra framför tv:n och radion.

Christina Vallgren