Kartläggning: Få kvinnor belönas med utmärkelser

15 män och en kvinna har fått Nordiska priset sedan 1986

RELATIONER

GÖTEBORG (TT)

Männen förefaller stå för de stora kulturella insatserna.

Det tyder i varje fall de senaste tio årens pris- och stipendieutdelningar på vid ett par av de stora kulturbärande institutionerna - Svenska Akademien, Konstnärsnämnden och Sveriges författarfond.

Alla tre säger att de främst bedömer konstnärlig kvalitet. Det har föranlett Svenska Akademien att ge fyra gånger så mycket pengar till män som till kvinnor, skriver Göteborgs-Posten. Till exempel har 15 män och en kvinna får

Nordiska priset på 250 000 kronor sedan det kom till 1986. Bellmanprisets 200 000 kronor har gått till nio män och tre kvinnor sedan 1990. Efter det att Anders Zorn inrättade Bellmanspriset 1920 har sju kvinnor fått det.

Även priser med en liten summa pengar men med hög prestige går oftare till män än kvinnor. Kungliga priset, i dag värt 50 000 kronor, har sedan 1836 gått till två kvinnor. Akademiens Stora pris har sedan det infördes på Gustav III:s tid gått till en stora skara män och fyra kvinnor.

Regeringen har efter 1997 särskilt betonat att Konstnärsnämnden ska arbeta med jämställdhetsfrågor. Fast under de senaste tio år har nämnden inte vid något tillfället betalat lika mycket eller mer till kvinnor som till män.

Skillnaden har dock minskat sedan regeringen höjt jämställdhetskravet.

Författarfonden har delat ut 100 miljoner kronor till män och 65 miljoner till kvinnor sedan 1991. Skillnaden beror inte på olika stora stipendier utan på att fler män än kvinnor fått fondpengar.

- Jag blir så trött när jag ser den här statistiken, säger konstnären Marianne Lindberg de Geer.

– Samtidigt tror jag att en förändring tar tid.

TT