Föräldrar lägger mindre tid på sina barn

RELATIONER

Svenska föräldrar ägnar allt mindre tid åt sina barn.

Störst förändring är det bland småbarnsföräldrar med barn under 6 år.

- Mammornas arbetstid är oviktig, de väljer redan i dag barnen framför sin privata fritid, säger Daniel Hallberg, doktorand i Uppsala.

Foto: SAMUEL EKMAN
Daniel Hallberg har studerat hur mycket tid vi lägger på våra barn.

Trots att både mammor och pappor sätter barnen främst har tiden för barnen minskat.

Daniel Hallberg vid Institutionen för nationalekonomi har studerat hur gifta eller samboende svenska föräldrar delade upp sin tid 1984 och 1993.

Mest tidsminskning med barnen har de föräldrar vars barn är mycket små, 0-6 år.

Männens val avgör

- En förklaring till det är att kvinnor förvärvsarbetar i större utsträckning i dag, de lämnar barnen på dagis tidigare och skaffar barn senare i livet då de kanske hunnit skaffa sig en karriär som gör det svårare att gå ner i arbetstid.

Men överlag är det männens val som är avgörande, menar forskaren.

- Män är mindre benägna att använda sin lediga tid till barnen, även om mer pappatid med barnen skulle ge andra bra effekter.

”Jag har det bra”

- Tiden med barn har stor betydelse för både vår egen och våra barns framtid. Tiden påverkar välfärden i samhället, säger Daniel Hallberg, pappa till Erik, 5, och Vanja, 1.

- Själv har jag det som doktorand bra med en flexibel arbetstid, och i sommar ska jag vara pappaledig i tre månader.

Britt Peruzzi