Maria, 21, gravid trots abortpiller

Nu är hon i femte månaden och orolig för barnets hälsa

Foto: TOMMY MARDELL
oroar sig hela tiden Maria Lunderius ängslas dag och natt för bebisens hälsa. Efter den medicinska aborten gjordes ingen efterkontroll och i tisdags fick Maria det chockartade beskedet att hon är gravid i 22:a veckan.
RELATIONER

ESKILSTUNA

I februari tog Maria Lunderius, 21, abortpiller. Det fungerade inte. Barnet kommer i oktober.

- Det är det enda jag tänker på just nu. Jag är orolig för om barnet är friskt, säger Maria som är i femte månaden.

Maria Lunderius och sambon Tony fick snabbt ställa in sig på att bli föräldrar.

Till hösten väntar Maria Lunderius och Tony Karlsson, 22, barnet de egentligen inte skulle ha. De bor tillsammans i Eskilstuna och har varit tillsammans i drygt ett och ett halvt år.

I slutet av februari gjorde Maria, som var i sjätte veckan, en medicinsk abort på Mälarsjukhuset i Eskilstuna. I stället för ett kirurgiskt ingrepp fick hon abortpillret Mifegyne. Ett par dagar senare kom hon tillbaka och fick ett slidpiller.

- Jag började blöda rejält och låg kvar i sex timmar. Sedan fick jag med mig ett graviditetstest och åkte hem, berättar Maria.

Enligt tillverkarens och Läkemedelsverkets rekommendationer ska kvinnan efter en abort med Mifegyne göra återbesök efter åtta till 14 dagar. Med exempelvis ultraljud ska kontrolleras att aborten är fullständig.

Ingen efterkontroll

Mälarsjukhuset har tidigare gjort efterkontroll men skickar numera med kvinnan ett graviditetstest hem. Hon får göra kontrollen på egen hand.

- Minst hälften av kvinnorna kom inte på efterkontrollerna, säger Henrik Hård af Segerstad, ansvarig för abortverksamheten på Mälarsjukhuset.

När Maria två veckor efter aborten gjorde testet hemma fick hon resultatet negativt. Veckorna gick. Maria fick en blödning, men menstruationen kom inte igång. Hon blev allt tröttare. Och allt tjockare. Hon kände att något inte stämde.

I tisdags var de tillbaka på sjukhuset och Maria lämnade urinprov. Det var positivt. Ultraljudet visade att Maria är i 22:a veckan.

- Det kändes konstigt, säger Maria som ändå blev glad när hon fick se barnet på skärmen.

Oklara biverkningar

Men varken hon eller Tony har ännu kunnat smälta att de ska bli föräldrar. Och båda är oroliga. Kunskaperna om hur Mifegyne påverkar ett foster är inte så stora.

- Vi vet inte hur stor risken är, säger Ketty Gunnerholm, medicinskt ansvarig på Exelgyn som tillverkar abortpillret.

På Mälarsjukhuset beklagar man Marias och Tonys situation.

- Det ska inte vara någon risk för skador. Vi är angelägna om att backa upp dem så mycket vi kan, säger Henrik Hård af Segerstad.

Skulle ni ha gjort en efterkontroll?

- I det här fallet är det uppenbart att det skulle ha undanröjt hennes psykiska lidande. Det här har misslyckats och det är beklagligt, säger Henrik Hård af Segerstad

Malin S Ånell