Män för stressade för att ha sex

- skyller på huvudvärk

RELATIONER

Ungefär hälften av alla män är för stressade för att ha sex efter att ha arbetat hela dagen, det visar en undersökning från Anadin.

Fler män än tidigare föredrar en kopp choklad och en tidig kväll framför en het natt med sin partner. Orsaken är stress.

Tre fjärdedelar av männen känner att deras liv innehåller mer stress nu än för fem år sedan. 63 procent känner då och då av huvudvärk på kvällen. Det i sin tur gör att männen är mindre benägna att vilja ha sex. 44 procent av männen uppger att de är för stressade för att ha sex. Motsvarande siffra bland kvinnor är en tredjedel, skriver Ananova.

- Män fungerar som svampar och suger upp stressen. De lagrar sina problem under dagen och vid sängdags har de helt förlorat sin sexlust, säger Aric Signman som är läkare och specialist på stresseffekter.

Kvinnor pratar av sig problemen

Enligt Aric Signman kan en lösning på problemet vara att prata med sin partner – som många kvinnor gör.

- Efter en stressig dag är det kvinnans naturliga instinkt att gå hem och lasta av sin stress på partnern. Att dela problemen kan leda till att hon mår bättre.

- Men en man tar bara med sig sin partners problem och adderar dem till sina egna. Genom att se på dem som ytterligare ett målorienterat projekt som behöver lösas, förvärrar han stressen.

Tusen personer över 18 år deltog i den brittiska undersökningen som gjordes i april 2002.

Susanna Vidlund