Kvinna, kräv att få vara frisk

Ställ krav på arbetsgivaren, samhället och dig själv

RELATIONER

En svensk kvinna är sjuk en månad och 20 dagar per år i genomsnitt.

Ohälsan ökar för varje månad.

Nu är det dags att göra något åt stress och sjukskrivningar.

Kräv att få vara frisk, kvinna!

Kvinnorna drabbas värst av ohälsan som nu håller Sverige i ett järngrepp. I väntan på att politikerna tar tag i problemet måste vi själva jobba oss friska.

I dag presenterar Aftonbladet en kravlista med tolv punkter.

Kraven på ett mindre stressigt och friskare liv måste ställas på politiker, arbetsgivare, fack, kvinnor och män.

Listan är framtagen med utgångspunkt från den nya utredningen om ohälsa och bygger på samtal med Anna Hedborg, generaldirektör på Riksförsäkringsverket, socialminister Ingela Thalén, LO-basen Wanja Lundby Wedin, LO:s förste vice ordförande Ulla Lindkvist samt Annika Wålinder, Sveriges Kvinnolobby.

Kräv av regeringen och staten

Jämställdhet

Jämställdhetslagarna bör skärpas och framför allt följas. Lika lön minskar skälen för att låta kvinnan vara hemma med barnen, både när de är riktigt små och sjuka. Pappaledighet leder ofta till jämställd fördelning av hemarbetet. Diskriminering av mammalediga måste stoppas.

Bättre omsorgspolitik

Kvinnor tar fortfarande störst ansvar för både barn och gamla föräldrar. För att minska stressen krävs en trygg och bra omsorg av våra barn och äldre. Mindre förskolegrupper, mer personal i äldreomsorgen och en bra skola.

Bättre arbetsmiljölagar

Arbetsmiljölagen är dåligt anpassad för psykosociala problem. Hur personalen mår psykiskt är lika viktigt som redskap för exempelvis tunga lyft i vården. Se över reglerna kring arbetsmiljöplaner så att de följs.

Bättre rehabilitering

Försäkringskassan måste få mer resurser för att hjälpa kvinnor att bli friska. En rehabiliteringsförsäkring som facket kräver kan vara ett alternativ. Ställ tuffare krav på arbetsgivare att erbjuda friska arbetsplatser. Erbjud morötter, exempelvis skattesänkning, för företag som minskar sjuktalen.

Kräv av fack och arbetsgivare

Större makt över jobbet

Kvinnor blir sjuka och stressade för att de inte kan påverka sitt arbete. Arbetsgivare måste våga bryta hierarkiska organisationer och lita på att de anställda kan och vill ta större ansvar. Gå ihop med arbetskamrater eller samla fackklubben för att påverka ditt jobb.

Större makt över arbetstiden

Stress på jobbet leder till stress i privatlivet. För att få livet att gå ihop måste arbetstiderna kunna vara flexibla. Kräv att få anpassa arbetstiden så långt det går efter dina behov.

Rätt att vara mamma

Stressen drabbar särskilt kvinnor med barn. Arbetsgivarna måste tillåta kvinnor att till exempel gå ned till sex timmars arbetsdag under mammatiden. De får heller inte diskriminera kvinnor som är mammalediga och straffa med lägre lön och sämre arbetsuppgifter.

Rätt att bli äldre

Andelen sjukskrivna är flerdubbelt större bland äldre kvinnor. Det höga tempot i arbetslivet tillåter oss inte att bli gamla och mindre effektiva. Arbetsgivarna måste bli mer toleranta och acceptera arbetstagare i alla åldrar.

Kräv av dig själv och dina nära

En jämställd man

Sjukskrivning på grund av stress är dubbelt så vanligt bland kvinnor och kvinnor är också de som fortfarande, år 2002, tar störst ansvar hemma. Välj en jämställd man eller omskola den du har. Kräv att du och din partner delar ansvar för hem och barn lika. Och låt honom verkligen göra det också.

Makt över ditt liv

Stress bottnar ofta i maktlöshet. Ta mer plats själv och låt inte andras behov styra ditt liv. Gör en lista över vad du behöver för att må bra och egna prioriteringar av vad som är viktigt. Sätt dig själv i centrum.

Långsammare tempo

Stressen i privatlivet är en stor bov i sjuktalen. Låt inte omgivningens krav på att du ska vara en perfekt mamma, perfekt älskarinna, supereffektiv på jobbet, påläst, rolig och engagerad i allt, ta över. Du hinner inte allt, försök hinna leva i stället.

Uppvärdera dig själv

Värdera det du gör högre, både i hemmet och på jobbet. Kräv den lön du är värd och tro på dig själv. Kräv uppskattning av din arbetsgivare för att du gör ett bra jobb. Liksom från dina vänner, din familj och föreningar du engagerar dig i.

Aftonbladet

ARTIKELN HANDLAR OM