Arga kvinnor drabbas inte oftare av cancer

RELATIONER
Foto: Börje Thuresson

Har du kort stubin och svårt att behärska din ilska? Lugn, det ökar i varje fall inte risken för att du ska få bröstcancer.

Tidigare har vissa läkare trott på ett samband mellan personlighetstyp och risken för att få bröstcancer. Nu dementeras det i en ny undersökning som publiceras i International Journal of Cancer.

Den finska forskaren Kirsi Lillberg har följt 12 499 tvillingar under 20 år och inte funnit några som helst belägg för att aggressiva kvinnor skulle drabbas av bröstcancer oftare än andra.

ARTIKELN HANDLAR OM