Vanligast att flickor rymmer hemifrån

Forskare: Socialtjänsten missar ungdomarnas pespektiv

RELATIONER

De flesta som rymmer hemifrån eller kastas ut av sina föräldrar är flickor, många med invandrarbakgrund.

Orsaken är konflikter i familjer med missbruk, övergrepp och våld.

Doktorsavhandlingen från Socialhögskolan bygger på intervjuer med socialsekreterare som arbetar med ungdomsproblem och en genomgång av 96 ärenden. Proportionerligt är det ungdomar med invandrarbakgrund och speciellt tjejer som oftast rymmer eller blir utkastade.

Rymmer i protest

Rymningarna handlar inte om ett ungdomsryck utan är en allvarlig protest mot något eller någon.

- Man kanske har en uppsättning normer och regler och föräldrarna har en annan uppsättning normer och regler, säger Yvonne Sjöblom som ligger bakom doktorsavhandlingen.

Många socialsekreterare jobbar med att ena familjen efter det som hänt men i vissa fall är det omöjligt.

- Socialtjänsten är upptagen med föräldrar och deras perspektiv och då kanske man missar ungdomarnas perspektiv, säger Yvonne Sjöblom.

Vissa blir kriminella

Det finns troligen ett stort mörkertal bland ungdomar som rymt. Många har ingenstans att bo och kan inte sköta skolan.

- Risken finns att de hamnar i en ännu mer utsatt position med kriminalitet, sexuellt utnyttjande och prostitution, säger Yvonne Sjöblom.

Annika Sohlander