Gifta män lever längre

Kvinnor klarar singellivet bättre

RELATIONER

Är du singel, 40+ och man?

Gift dig, så lever du längre.

Gifta kvinnor lever också längre, men kvinnor klarar singellivet bättre än männen.

Foto: Sara Ringström
Mindre stress och sundare liv gör att gifta människor lever längre.

Brittiska forskare har funnit att gifta män över 40 år löper betydligt mindre risk att dö inom de närmaste tio åren än ensamstående, skriver norska nättidningen VG.

På universitetet i Warwick i England har forskare studerat hälsa, äktenskap och personlig ekonomi genom att följa 6300 britter mellan 40 och 70 år under hela nittiotalet. Var sjätte dog under perioden och reslutaten var entydiga.

Gifta män löpte sex procents mindre risk att dö under de närmaste tio åren än ogifta.

Kvinnor klarar sig något bättre ensamma. Gifta kvinnor har bara bara tre procents lägre dödsrisk än de ogifta.

Personlig ekonomi betyder ingenting för livslängden, enligt studien. Forskarna hänvisar till tidigare studier som pekar på att äktenskap minskar stress, uppmuntrar till ett sundare liv och ökar den materiella standarden.

Karin Carlsson