Nytt hopp för barnlösa

Unika försök med transplanterad livmoder

RELATIONER

GÖTEBORG (TT)

Forskare i Göteborg är först i världen med att utveckla en graviditet i en transplanterad livmoder.

Försöken är gjorda på möss men förhoppningen är att forskningen kan överföras till människor och därmed kunna ge hjälp åt tusentals kvinnor som är infertila på grund av fel i livmodern.

- Vi räknar med att en procent av alla par är ofruktsamma på grund av fel i livmodern. Exakta siffror finns inte men det finns ett uppdämt behov som bara i Sverige handlar om flera tusen kvinnor, säger Mats Brännström vid Sahlgrenska Akademien som leder forskargruppen till Göteborgs-Posten.

På mössen har en livmoder från en annan mus transplanterats in vid sidan av mottagarmusens egen livmoder. Tre musembryon fördes därefter in i varje livmoder. Bägge utvecklade graviditeter. I den egna livmodern utvecklades samtliga tre embryon och i den transplanterade ett embryo.

Forskningen visar att man kan få fullgångna normala ungar i en transplanterad livmoder, enligt Mats Brännström.

Går allt rätt väg hoppas forskarna kunna inleda försök med människor inom två, tre år. Livmoderdonatorn ska inte vara en avliden person. För att minska risken för avstötning bör givaren vara patientens moder eller en syster som redan fått de barn hon vill ha.

TT