Flickor tävlar - om det behövs

Pojkar även om det är meningslöst

RELATIONER

Beteendeforskare i Kanada säger sig ha funnit belägg för att pojkar gärna tävlar febrilt även när det är meningslöst, medan flickor bara tävlar om det behövs.

Foto: BJÖRN LINDAHL
Killar gillar att tävla.

Slutsatsen redovisas i den brittiska vetenskapliga tidskriften New Scientist den här veckan.

Forskarna vid McGill University i Montreal hittade på ett spel för att studera hur de två könen tävlar.

Test med pärlor

De inrättade 40 grupper bestående av fyra pojkar eller fyra flickor i två åldersgrupper, 5-6 år och 9-10 år.

Barnen skulle trä pärlor på en pinne tills den var full. De kunde ta pärlorna antingen från en gemensam skål eller från en annan spelare.

En uppsättning regler innebar att alla i gruppen vann och att det därför var meningslöst att grabba åt sig pärlor från varandra.

Ett annat spelsätt innebar att bara en i varje grupp kunde vinna.

Flickorna avvaktade

Flickor kollade först om det var meningsfullt att tävla. De kontrollerade kamraternas ansiktsuttryck innan de tog pärlor från dem. De äldre flickorna var speciellt noga med att inte ödsla energi på att tävla om det inte behövdes.

Pojkar däremot tävlade hela tiden, antingen det lönade sig eller inte.

- Det var alldeles för roligt att knycka pärlor från de andra, hävdar en av forskarna, Rosanne Roy, i New Scientist.1 (TT-AFP)