Unga karriärkvinnor stressar sig sjuka

RELATIONER

Antalet långtidssjukskrivningar bland unga högavlönade kvinnor har ökat femtio gånger de senaste åren.

Det visar statistik från Alectas Hälsobarometer.

Alecta har kartlagt långtidssjukskrivningarna bland privatanställda tjänstemän. Resultatet från första kvartalet 2002 visar på en 27-procentig ökning jämfört med samma period förra året. För personer med en månadsinkomst på mer än 31 600 kronor är ökningen över 300 procent de senaste fyra åren. För de under 35 år är ökningen nästan 400 procent.

Störst är ökningen för högavlönade kvinnor under 35 år. I den gruppen har de långa sjukskrivningarna nära femtiofaldigats de senaste fyra åren.

– Vi ville få mer kunskap om vad den dramatiska ökningen beror på, säger Birgitta Rolander, chef för Alecta Hälsa & Välfärd, på Alectas hemsida. Därför gick vi ut med en enkät till närmare 600 arbetande kvinnor i åldersgruppen.

Kvinnorna fick svara på frågor om hur de såg på sin situation och hälsa. Många av dem kände oerhörda krav från både arbetsgivare, kunder och kollegor.

– Men mest av allt kom de höga kraven från dem själva, säger Birgitta Rolander.

Utbrända

De vanligaste orsakerna till långtidssjukskrivningarna enligt undersökningen är:

Reaktion på svår stress, 17 procent.

Depression, 11 procent.

Ryggvärk, 7 procent.

Utmattning, 4 procent.

Diagnosen Utbrändhet har minskat mycket de senaste två åren, men den har inte försvunnit.

– Varningssignalerna finns där. De sover dåligt och minnet och koncentrationen har försämrats. De kvinnor med barn mådde bättre, men även de som är glada och tycker sig må bra löper risk för utbrändhet, säger Birgitta Rolander.

– Det är en paradox vi försöker lösa. Den här utvecklingen är katastrofal. Unga kvinnor behövs på alla olika poster i arbetslivet, även de högre. Nu slås de ut i stället, säger hon.

Lotta Zachrisson