Var sjätte 50+kvinna är storsnarkare

Kvinnors problem med snarkning liknar männens

RELATIONER

UPPSALA (TT)

Kvinnors problem med snarkning liknar ofta männens problem, visar en enkätstudie bland 7 000 kvinnor, som på torsdagen redovisas vid öronläkarföreningens nationella tredagarsmöte i Uppsala.

Foto: Mikael Gustavsen
Bland kvinnor mellan 20 och 30 är det ovanligt med storsnarkare.

- Precis som för män ökar andelen storsnarkare med stigande ålder ända fram till 60-årsåldern även bland kvinnor. Och precis som för män ökar såväl rökning som övervikt och fetma även kvinnors risk för att bli storsnarkare, säger Malin Svensson, läkare vid Akademiska sjukhusets öron-, näs- och halsklinik, till Upsala Nya Tidning.

Liksom för män kan många storsnarkande kvinnor ha nytta av att gå ner i vikt och av att sluta röka.

I enkäten uppgav var sjätte kvinna i åldern 50-60 år att de snarkade högt och störande. Bland kvinnor i åldern 20 till 30 år var bara var 40:e storsnarkare.

Studien har bland annat gjorts eftersom snarkbesvär kan vara kopplade till upprepade andningsuppehåll under sömnen, vilket ökar risken för hjärt- och kärlsjukdomar.

TT