Livets pussel knäckte Anci

Jobb och familj passar inte ihop - då drabbas kvinnorna hårdast

RELATIONER

Dagis, resor, jobb, matkassar och tvätt. De skenande sjuktalen visar att svenska kvinnor betalar ett högt pris för att livspusslet ska gå ihop. I juli var 63 procent av alla sjukskrivna kvinnor, visar Riksförsäkringsverkets senaste rapport.

Och när partierna utser sina viktigaste valfrågor, så är det barnomsorg, arbetstid, jämställdhet, hälsa och makt över sitt liv som är i fokus.

Men egentligen handlar det om två frågor: Hur vi ska sätta ner foten? Och hur ska vi få familj och arbetsliv att gå ihop?

I dag berättar fyrabarnsmamman Anci, 38, om hur hon gick in i väggen - och hur hon

sedan löste

sin vardag.

Krav på jobbet. Krav i hemmet. Svenska kvinnor betalar ett högt pris för att få livet att gå ihop. De sätter sin hälsa på spel.

- Om man inte hittar lösningar kommer sjukskrivningarna att fortsätta att öka. Det är ju det människor kan ta till, säger framtidsforskare Bi Puranen.

Foto: kalle asbring
Framtidsforskaren Bi Puranen skrev redan för åtta år sedan om när man inte får alla delar i livet att gå ihop. - Det är kusligt att det jag formulerade har slagit fullt ut, säger hon.

Det talas om ekorrhjul, om sandwichkvinnan som pressas från alla håll.

I debatten böljar frågorna om arbetstider, barnomsorg, föräldrapenning, jämställdhet och hushållsarbete.

Enligt lag ska en arbetsgivare underlätta för både kvinnor och män att förena förvärvsarbete och föräldraskap.

I verkligheten är det inte lika lätt.

- Många upplever problem med det här. När heltidsarbetande människor får barn ökar deras stressnivå betydligt, säger Mikael Nordenmark, forskare på sociologiska institutionen vid Umeå universitet.

Vill arbeta mindre

Både män och kvinnor blir lika stressade, enligt Mikael Nordenmark. Skillnaden är hur de hanterar det.

- När det blir press från både arbetsliv och familjeliv vänder kvinnor oftare sin energi mot hemmet, medan männen riktar energin mot att hålla kvar förankringen på arbetsmarknaden, säger Mikael Nordenmark.

En studie han har gjort visar att 40 procent av kvinnorna ville gå ner i arbetstid sedan barnen kommit. Det ville bara 10 procent av männen.

- Det sker en förhandling hos paret när man får barn. Vem som ska ta ett större ansvar för familjen, om man inte väljer att dela. Kvinnor förlorar ofta den förhandlingen.

Är det ett problem?

- Ja, om man som i vårt samhälle har målet att både män och kvinnor ska vara engagerade i beslutsfattningen.

Även för barnen är det ett problem att inte få kontakt med båda sina föräldrar på samma sätt.

Fler kvinnor arbetar

Svenska kvinnor har tagit ett stort kliv ut på arbetsmarknaden. I dag förvärvsarbetar cirka 80 procent mot cirka 60 procent för 30 år sedan. Men hemarbetet har de kvar - i snitt fyra timmar per dag.

Det får framför allt dagens unga kvinnor - mitt uppe i karriär och barnafödande - känna av, enligt Mikael Nordenmark.

- Sjukskrivningstalen ökar både bland män och bland kvinnor, men mer bland kvinnor. Det kommer olyckligt när det dessutom är ett hårdnande klimat i arbetslivet. Det krävs mycket av en i dag.

Framtidsforskaren Bi Puranen skrev redan för åtta år sedan om kvinnors olika arbeten, som löne-, hushålls- och relationsarbete.

Och om frustrationssjukdomar som utbrändhet när man inte får alla delar i livet att gå ihop.

"Beredd sätta ner foten"

- Det är kusligt att det jag formulerade har slagit fullt ut. Det ska bli intressant att se om man är beredd att sätta ner foten och se de skenande sjuktalen som symptom.

- När du tittar på kostnaderna för långtidssjukskrivningarna går det inte att fortsätta att sticka huvudet i busken, säger Bi Puranen.

Så här säger lagen

Jobbar hemma fyra timmar

50 gånger fler sjukskrivs

Malin S Ånell