Vad tycker du, Lilly?

Var fjärde vd frågar sin partner om jobbråd

1 av 2 | Foto: ULF NYLÉN
diskuterade vid köksbordet Sören Gyll litade på sin fru Lillys omdöme. Paret hade också djupa diskussioner vid ett tillfälle då Sören Gyll trodde att han skulle bli tvungen att gå från Volvo. "Hon backade upp mig och det gjorde att jag var beredd att ta konsekvenserna", säger han.
RELATIONER

Börsbolagens framtid kan avgöras hemma vid köksbordet.

Ny svensk undersökning visar att var fjärde vd vänder sig till sin partner när de vill ha stöd eller bolla

idéer.

- Jag har lyssnat av hur min fru upplever personer, bland annat vid befordringar, säger Sören Gyll, före detta vd och koncernchef för Volvo.

När konsultföretaget Egon Zendher International frågade ett 40-tal svenska vd:ar om vem som är deras bollplank

svarade en fjärdedel sin make eller maka.

- Vi blev positivt överraskade att man så ofta bollar med sin hustru eller man. Man behöver prata förtroligt med någon utanför ibland, säger Magnus Sandkvist, konsult på Egon Zendher.

Det vanligaste svaret var styrelsens ordförande, det svarade närmare hälften.

En av svensk näringslivs mest rutinerade vd:ar är Sören Gyll, vd för Procordia 1984-1992 och vd och koncernchef för Volvo under 1990-talet. Han säger till Aftonbladet att han i första hand vände sig till två personer utanför företaget, en amerikan och en svensk, båda med stor erfarenhet av företagsledning, för att få råd.

Nytta av hustruns utbildning

Men det fanns frågor då hustrun, läkaren Lilly Gyll, 59, kunde komma till tals.

- Framför allt när det gäller hennes omdöme. Det kunde gälla relationsproblem och arbetsmiljö.

Han nämner som exempel när han misstänkte att en medarbetare hade alkoholproblem.

- I en sådan situation upplevde jag att hon som läkare hade bakgrunden och insikten.

Har din fru påverkat händelserna i Volvo?

- Nej, men kanske frågeställningarna. Vid befordringar kan jag ha frågat henne om hur hon upplevde kontakten med personen och bett om hennes reflektioner.

”Kan vara direkt olämpligt”

Marianne Nivert, avgående vd på Telia, hävdar att det är väldigt sällsynt att hon hemma vid köksbordet tagit upp frågor som rört arbetet.

- Jag har försökt att skilja på privatliv och arbetsliv. Vissa frågor är direkt olämpliga att diskutera med någon utanför företaget.

Vem har du bollat med?

- Mina medarbetare, och i vissa frågor har styrelseordförande varit ett naturligt bollplank.

Om du varit i blåsväder och behövt stöd, har din man fått rycka in då?

- Normalt så resonerar jag med mig själv. Men det är klart att familjen är en del av din harmoni och att du får ett andrum genom dem. Men några möten vid frukostbordet har det inte varit.

Christina Larsson