Kvinnojourer saknas i halva landet

Där kommunen styrs av män är kvinnojourerna färre

1 av 2 | Foto: KATRIN JAKOBSEN
Mer än 20 000 fall av kvinnomisshandel anmäls årligen.
RELATIONER

Hälften av landets kommuner saknar kvinnojour. Läget är sämst i kommuner som styrs av män.

Där kan endast var femte kommun erbjuda den hjälp som behövs.

Hälften av landets kommuner saknar kvinnojourer - trots att över 20 000 fall av misshandel anmäls varje år. Och trots att en kvinnojour ofta är den enda utvägen för utsatta kvinnor.

Män vid makten

En undersökning som gjorts av SVT:s Uppdrag granskning visar att frågan om kvinnojourer är en fråga om vem som är med och bestämmer.

I kommuner där fler än 65 procent av dem som styr är män har endast var femte kvinnojour.

I kommuner där färre än 55 procent av dem som styr är män har varannan kvinnojour.

Om kommunen styrs av en borgerlig eller socialdemokratisk majoritet spelar ingen roll.

Anslagen till kvinnojourerna är dessutom lägre i kommuner som styrs av män, enligt en undersökning som gjorts vid Stockholms universitet.

”Inte intresserade”

- Det här visar att män inte är särskilt intresserade av de här frågorna. Det är ju verkligen oroväckande, säger Maud Eduards, professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet till Uppdrag granskning.

Det finns totalt drygt 160 kvinnojourer i Sverige, vilket innebär att hälften av landets 289 kommuner saknar fungerande stöd för kvinnor som utsätts för hot och våld.

Mattias Lundell