Offer för kvinnohandel kan få stanna tillfälligt

RELATIONER

STOCKHOLM (TT)

Offer för människohandel till Sverige bör få tillfälliga uppehållstillstånd om de hjälper till i utredningen av brottet, föreslår den parlamentariska Anhörigkommittén.

Vidare ska straffen för människosmuggling skärpas och en ny lag ska hindra att Sverige används som transitland för människosmuggling till alla andra EU-stater.

- Utredningarna om människohandel har blivit svårare och dyrare när man har tvingats skicka hem exempelvis prostituerade utländska kvinnor, och mycket information har gått förlorad, säger Pär Axel Sahlberg (s), kommitténs ordförande, till TT.

Kommitténs betänkande lämnades på tisdagen till migrationsminister JanO Karlsson.

Lagen tillåter i dag inte offer för människohandel - främst utnyttjade som svart arbetskraft eller i prostitution - att stanna i landet. Kvinnor har skickats tillbaka till hemlandet efter inledande polisförhör.

Avvägning

Nu föreslår kommittén tidsbegränsade uppehållstillstånd i Utlänningslagen för att bistå polis och åklagare. Migrationsverket ska besluta i samråd med åklagare.

Om kvinnan efter att ha hjälpt utredningen skickas hem, där ofta organisatörerna av människohandeln finns, kan hennes säkerhet vara i fara.

Men Sahlberg vill inte att offren automatiskt ska få stanna i Sverige.

- Jag tror inte att någon vill ha prostitution som alternativ väg in i Sverige. Redan nu finns möjligheten att få permanent uppehållstillstånd av humanitära skäl. Men det här är självklart en oerhört svår avvägning, säger han.

I en del av kommitténs förlag till lagändringar anpassar sig Sverige till ett direktiv och ett rambeslut från EU. De rör bland annat vilka straff människosmuggling ska ha.

Hårdare straff

Nu anser kommittén att strafftaket i Sverige ska höjas från fyra till sex år - samt att golvet höjs till minst två år.

- Det gör ju bland annat att polisen kan använda telefonavlyssning, teleövervakning och kamerövervakning i utredningen, säger Sahlberg.

Ett EU-direktiv gör det också olagligt att i vinstsyfte smuggla utländska medborgare genom Sverige till en annan medlemsstat i pass- och tullunionen Schengen.

Ett problem har dock varit att Sverige använts som mellanland för människosmuggling till bland annat Storbritannien - som inte är med i Schengensamarbetet.

- Vi föreslår nu att förbjudet ska gälla mot alla EU-länder, inte bara dem i Schengen, säger Sahlberg.

Arbetsgrupp

Ulla Hoffmann, vänsterpartiets ledamot i kommittén, reserverar sig. Att skicka tillbaka kvinnor som hjälp till i utredningar ”dit hallickarna finns”, upprör henne.

- Vi tycker att våld och misshandel mot kvinnor ger klara asylskäl, säger Hoffmann.

Även miljöpartiet har liknande reservationer.

Vid det nordiska utrikesministermötet i estländska Tallinn på tisdagen tillsattes också en arbetsgrupp som ska förstärka kampen mot människohandel i Östersjöområdet.

Anhörigkommitténs förslag till regeringen ska ut på remiss. Kommittén anser dock att de kan träda i kraft senast den 1 juli nästa år.

Tidigare i Aftonbladet

Chatta

Tomas Bengtsson/TT