Om kvinnor jobbar mer föds fler barn

”Låga födelsetal beror på att män inte vill vara hemma med barnen”

RELATIONER

STOCKHOLM (TT)

Jobba mer, tjejer - så föds det fler.

Ojämställdheten kan vara orsaken till att kvinnor tvekar att skaffa barn.

Det visar en ny undersökning från TCO.

Politiker och samhällsplanerare oroas av att det föds förhållandevis få barn i Sverige. I genomsnitt föder varje kvinna 1,54 barn, vilket inte anses vara tillräckligt för att garantera välfärden i framtiden.

Ojämställdheten mellan män och kvinnor kan vara en bidragande orsak, enligt en undersökning som tjänstemannaförbundet TCO presenterade på torsdagen. Mer än varannan man vill ta ut högst tre månader av föräldraledigheten. Bara var fjärde man vill vara föräldraledig längre än så. För kvinnorna är resultatet det omvända. Tre av fyra kvinnor vill vara ledig åtta månader eller mer och bara var tionde kvinna vill ha kortare föräldraledighet.

”Detta visar att vi inte kommer att uppnå ett jämställd föräldraansvar utan aktiva politiska åtgärder, som till exempel höjt tak och bonus i föräldraförsäkringen”, skriver Anna-Stina Elving, ansvarig utredare på TCO, i ett pressmeddelande.

Vidare uppger 53 procent av de tillfrågade männen att de inte vill arbeta mindre för att de skaffar barn. Bland kvinnorna är däremot 63 procent säkra på att de vill minska sin arbetstid som mödrar.

TCO har tillfrågat 1 300 personer om deras vilja att skaffa barn.

TT