Bara var femte slagen kvinna går till polisen

Våld mot kvinnor i nära relationer ökar

RELATIONER

Omkring 25 000, eller cirka en procent, av landets förvärvsarbetande kvinnor utsattets för våld i hemmet under ett år.

Trots det polisanmäler de inte misshandeln.

Foto: ap
polisanmälde Skådespelerskan Pamela Anderson gick till polisen när hon blev slagen av sin man rockstjärnan Tommy Lee. Han dömdes till sex månaders fängelse.

- Om det rör sig om allvarlig misshandel är det en relevant siffra. Annars är siffran låg, säger Lena Widding Hedin, sociolog och forskare om mäns våld mot kvinnor.

Uppgiften om att 25 000 kvinnor misshandlas men underlåter att anmäla, publicerades i dag i undersökningen "Våld mot kvinnor i nära relationer" från Brottsförebyggande Rådet. Enligt Lena Widdin Hedin är det omöjligt att säga hur många kvinnor som misshandlas. Mörkertalet är stort.

- Enligt undersökningen ”Slagen dam” av Rikskvinnocentrum och Uppsala universitet är 50 procent av kvinnorna misshandlade. I relation till det står de här siffrorna i ett helt annat ljus, säger Lena Widding Hedin.

Misshandeln är socialt relaterad

Siffran är ändå hög i jämförelse med den polisanmälda misshandeln som förra året låg på 14 000 fall. Under de senaste tio åren har den polisanmälda misshandeln av kvinnor av en bekant gärningsman, ökat med över 40 procent. Det är oftast en närstående man, i regel sambon, som är förövaren.

Socialt marginaliserade personer utgör en relativt stor grupp i det polisanmälda våldet mot kvinnor. Många av både offren och gärningsmännen är kriminellt belastade men våld mot kvinnor i nära relationer förekommer i alla samhällsklasser, visar undersökningen. Lågutbildade män är dock överrepresenterade bland männen som misshandlar.

Alkohol och svartsjuka

Ofta finns alkohol med i bilden. Minst hälften av gärningsmännen och minst en tredjedel av offren, vid det polisanmälda våldet, hade konsumerat alkohol vid misshandelstillfället.

Ett vanligt inslag vid kvinnomisshandel är svartsjuka eller tvister i samband med separation. En fjärdedel av kvinnorna har misshandlats av en före detta make, sambo eller pojkvän.

Fler invandrarkvinnor anmäler

Ett oväntat undersökningsresultat är att anmälningar från invandrarkvinnor har ökat under 1990-talet. Främst gäller det kvinnor som har misshandlats av svenska gärningsmän.

- En del av det växande antalet polisanmälningar tolkar vi som uttryck för att kvinnor i dag, i större utsträckning än tidigare, tar steget att anmäla brott. Ur den synvinkeln är utvecklingen med fler polisanmälningar positiv, anser utredaren Lotta Nilsson på Brå.

Ny undersökningsmetod

Uppgifterna i rapporten, baseras på en enkätundersökning som har genomförts med en ny metod. För att komma ifrån de speciella problem som finns i samband med kvinnomisshandel, har kvinnorna besvarat enkäter anonymt på deras arbetsplatser, Där är inte gärningsmännen närvarande. Enkätundersökningen kompletterades dels med en kartläggning av polisanmälda fall, dels med uppgifter från Statistiska centralbyrån.

Chatta på fredag

Därför polisanmäler hon inte

Därför slår han

Så slår mannen

Rapporten i sin helhet

Läs tidigare artiklar:

Susanna Vidlund

ARTIKELN HANDLAR OM