Drabbar två av 10 000 gravida kvinnor

RELATIONER

Bröstcancer hos gravida är mycket ovanligt.

– Det händer någon enstaka gång att vi har sådana patienter, säger Jonas Bergh, professor i bröstonkologi på Karolinska sjukhuset.

Få gravida drabbas, eftersom sjukdomen är sällsynt bland fertila kvinnor under 40. År 2000 fick 209 i denna ålder bröstcancer. Risken att få bröstcancer uppskattas till 2,2 per 10 000 gravida kvinnor.

Sjukdomen komplicerar graviditeten. Kvinnan kan i allmänhet varken strålas eller få cellgifter.

– Det är livsfarligt för fostret när vitala organ bildas i början av graviditeten. Fostret blir svårt skadat och kan dö, säger Jonas Bergh.

Abort kan bli nödvändigt

Men att vänta med behandlingen medför risker för mamman. Därför kan man under vissa omständigheter ibland använda en del cellgifter senare i graviditeten.

– Är det extremt tidigt i graviditeten, så kanske man måste diskutera abort – om det är en otrevlig cancer som måste behandlas direkt.

Mammans liv och hälsa måste hela tiden vägas mot fostrets.

– Mamman har – enligt vår etik – prioritet över det ofödda barnet. Men man måste vara oerhört lyhörd inför mammans egen bedömning och vilja.

Gravida kan opereras

Det kan gå utmärkt att operera kvinnan under graviditeten. Fostret kan också förlösas en månad tidigare, för att mamman snabbt ska få behandling med cellgifter.

Men hon bör inte amma.

– Vissa cellgifter kan skada barnet. Man bör inte heller amma när man strålbehandlas, säger Jonas Bergh.

Mamman kan få svårt att ta hand om sin bebis när behandlingarna pågår. Cellgifterna kan göra henne illamående och trött, speciellt de första dagarna efter behandlingen.

I morgon

”Jag var 22 när jag fick bröstcancer”

Foto: Hanna Teleman

Fler artiklar om bröstcancer

Mary Mårtensson